VBG GROUP

Tydliggöra bilden av en stark och framgångsrik långsiktig ägare

... genom att visa på en väl fungerande affärsmodell och strategi samt goda exempel från koncernens divisioner.

Omslag till VBG Group årsredovisning 2018
Närbild på affärsmodell från VBG Group årsredovisning 2018
Exempel från VBG Group årsredovisning 2018
Exempel från VBG Group årsredovisning 2018

VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 600 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en stark, långsiktig och ansvarsfull ägare med en tydlig, genomtänkt och framgångsrik ägar- och förvärvsstrategi.

Solberg och VBG Group har arbetat tillsammans sedan 2005, bland annat med att vidareutveckla bolagets årsredovisning. En viktig uppgift i arbetet med årsredovisningen 2018 var att tydliggöra bolagets affärsmodell och strategiavsnitt ytterligare samt att visa på hur VBG Group bidrar till ökat värde för sina intressenter – på och utanför kapitalmarknaden.

RESULTAT

Med en tydliggjord affärsmodell och ett utvecklat strategiavsnitt samt ett utökat investment case svarar VBG Groups årsredovisning för 2018 väl upp mot koncernens övergripande kommunikationsmål. Det vill säga att attrahera och behålla starka ägare, samt stimulera handel i aktien, genom att etablera och sprida bilden av VBG Group som en attraktiv, långsiktig investering och en trygg aktie att handla i.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR