Volvo Group

Fokus på leverans och förändring

... genom en integrerad rapport som belyser Volvos roll i samhället

Omslag och uppslag från Volvo Group Årsredovisning 2019

På en övergripande nivå handlar arbetet med års- och hållbarhetsredovisningen om att, utifrån AB Volvos kommunikationsplattform skapa en produkt som är intresseskapande och lättillgänglig, men också faktafylld och djuplodande.

Från att årsredovisning och hållbarhetsredovisning varit två separata publikationer har Volvo de senaste åren valt att slå samman dessa, med målet att skapa en integrerad rapport. Solberg har varit en partner i detta innehållsarbete.

2019 års rapport har avsnittet om hållbarhet utvecklats och utökats genom att tydligare koppla de nio prioriterade hållbarhetsmålen till Volvos värdekedja. Detta har skett bland annat genom ett antal case kring hur Volvo verkar för att uppnå hållbarhetsmålen, men också genom den separata GRI-rapport som publicerades under året.

Solberg har producerat AB Volvos årsredovisning sedan 1968 och medverkar i hela processen från kommunikationsstrategi, koncept och design till produktion och distribution.

RESULTAT

Volvos årsredovisning har under ett stort antal år fått olika utmärkelser, bland annat hamnat bland tio-i-topp ett flertal gånger i tävlingen Annual Report on Annual Reports (ReportWatch), vilket vi på Solberg är stolta över att ha kunnat bidra till.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner