7 plågsamma minuter med Jerry Lewis

Det är ett tag sedan han dog, men en av de sista intervjuerna med Jerry Lewis är värd att titta på. Den är verkligen plågsam.

7 plågsamma minuter med Jerry Lewis

Inte för att han var drygt 90 år, snarare för att han uppfattas som dryg. Felet ligger i de frågor som journalisten från The Hollywood Reporter ställer.

Grundregeln för journalistik är att ställa öppna frågor. Journalisten vill använda sig av frågor som får intervjupersonen att berätta sin story, med sina egna ord. Slutna frågor – som t ex ”Har du någon favoritberättelse att berätta från ditt liv?” – kan alltid besvaras med ja eller nej. Och det är vad Jerry Lewis gör i intervjun. Gång på gång.

En alternativ uppmaning från journalisten skulle ha kunnat vara ”Berätta om hur det var att jobba tillsammans med Dean Martin."

Intervjun är plågsam för att intervjuaren ställer 32 slutna frågor och bara 9 öppna frågor.


Om du intervjuas så är det alltid lättare att hantera slutna frågor. Du kan svara på frågan och så är det bra med det. Om du nöjer dig med det. Du kan också svara på den slutna frågan och gå vidare med att säga det du vill berätta.

En öppen fråga kan vara svårare att besvara på ett sätt som både ger journalisten svar på sin fråga – och som samtidigt ger dig utrymme att föra ut ditt budskap.

I bägge fallen handlar framgångsrik kommunikation om två saker. Dels att veta vad du vill säga, dels att träna på att faktiskt göra det.

PS. Här finns en bra intervju med Andy Lewis, journalisten som gjorde intervjun. Den är också värd att läsa. DS

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.