Att rapportera eller inte – det är inte längre frågan

Nu inleds den stora rapportsäsongen, då majoriteten av företag publicerar sina årsredovisningar. Allt fler väljer idag att också hållbarhetsrapportera, i olika omfattning. Men är det verkligen nödvändigt?

Att rapportera eller inte – det är inte längre frågan

Vi har i många olika sammanhang pratat om trenden mot allt större förväntningar på företag och organisationer att ta sitt ansvar i samhället. I takt med ökade krav på större ansvarstagande följer också ökade krav på rapportering inom detta område.

När det gäller just hållbarhetsrapportering har denna gått från att vara något för bolag i framkant till att idag vara mer av en hygienfaktor och, för de bolag som gör det rätt och genomtänkt, till att vara något som driver affären.

Och det är just det som är poängen.

Hållbarhetsarbetet måste betraktas som en integrerad del av verksamheten, inte som ett komplement. Ett förankrat och kontinuerligt hållbarhetsarbete blir en konkurrensfördel. Hållbarhetsprofilerade varumärken tilltalar en stor och växande andel av befolkningen, inklusive investerare, kunder och medarbetare. Genom att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten och kommunicera kring dem förbättrar man också sin riskhantering och kan i större utsträckning undvika förtroendekriser som på mycket kort tid kan rasera värdet på bolaget när en större händelse inträffar.

Hållbarhetsfrågor är idag en viktig drivkraft bakom innovation i många branscher, exempelvis transport- och energisektorerna. Ökat fokus på miljö kan exempelvis leda till minskad energiförbrukning och därmed lägre kostnader, likaså kan ökat fokus på sociala frågor såsom leverantörshantering och personalomsättning bidra till besparingar genom längre relationer.

Förutom dessa fördelar ställs idag allt större krav från olika håll, exempelvis i form av det EU-direktiv för företags rapportering om hållbarhet som ska träda i kraft för svenska bolag i sommar.

Så frågan är nog inte längre om man ska hållbarhetsrapportera, utan vad och hur. Men visst, hållbarhetrapportering kan kännas som ett stort område att ta sig an, och det kan finnas interna hinder för att komma igång.

Vårt tips är att börja med en väsentlighetsanalys.

Genom att definiera vilka frågor som är viktigast för den egna organisationen och för kunder och andra intressenter skapar man en bruttolista över de frågor som har störst påverkan och där bolaget kan påverka mest.

Genom att vara transparent och berätta om vad man gör och hur centrala frågor hanteras kan omvärlden värdera ansvarstagandet och aktiviteterna. Rapportering och annan kommunikation blir här ett viktigt verktyg. Tar man hållbarhetsfrågorna på allvar finns stora förutsättningar att vid sidan av ett ökat ansvarstagande också uppnå ökad lönsamhet. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.