CSRD-utbildningar för ledningsgrupper och styrelse

I och med det nya lagkravet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ställs högre krav på kunskap om ESG (Environmental Social Governance) för både styrelser och ledningsgrupper. 

Tiden när ett bolag kunde lägga hållbarhetsansvaret på en specifik funktion, exempelvis en hållbarhets-, miljö- eller kommunikationsansvarig är därmed förbi. Med start 1 januari 2024* krävs att ESG-frågorna genomsyrar hela bolagets verksamhet, inklusive aktiviteter och affärsrelationer i värdekedjan. Vet ni vad ni behöver göra för att uppfylla lagkravet?

CSRD innebär ett affärsstrategiskt angreppssätt som bolagets styrelse och ledning måste ta ägarskap för. När vi pratar med våra kunder och deras ledningsgruppsrepresentanter noterar vi att väldigt få är medvetna om exakt vad det nya direktivet innebär, hur det kommer påverka bolaget samt vilket ansvar högsta ledningen har. Mot bakgrund av detta, märker vi en stor efterfrågan hos våra kunder på CSRD-utbildningar för ledning och styrelse.

Solberg erbjuder ett paket med tre olika utbildningar, alla specifikt framtagna för ledningsgrupper och styrelser. Med utgångspunkt i CSRD-direktivet och dess ESRS-standarder ges deltagarna en god förståelse för lagkravets innebörd och hur det kommer att påverka bolaget, idag och i en framtid. Utbildningarna spänner från två timmar upp till en heldag om åtta timmar och kan genomföras digitalt eller fysiskt på plats samt på svenska eller engelska.

Efter utbildningen har deltagarna bland annat följande kunskaper:

  • Kunskap gällande innehåll, struktur och rapporteringskrav för CSRD-direktivet och dess ESRS-standarder samt hur det påverkar det egna bolaget.
  • Vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras.
  • Kopplingen mellan CSRD-direktivet/ESRS-standarderna och annan EU-lagstiftning samt globala ramverk och standarder.
  • Skillnaderna i rapporteringskrav mellan nuvarande lagstiftning (NFRD, Non-Financial Reporting Directive) och CSRD
  • Förståelse för begreppet ESG (Environment, Social, Governance)
  • Tips på angreppssätt för kommunikativt koncept och hållbarhetsrapportering

Ju längre utbildning desto mer djupgående kunskaper erhålls.

Kontakta oss för att veta mer, eller skicka in en intresseanmälan här så återkommer vi till er så snart vi kan!


*för stora bolag noterade på en EU-reglerad marknad.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anna Segenstedt, Senior Consultant and Sustainability Advisor på Solberg

Anna Segenstedt

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

God Jul & Gott Nytt År!

12 december 2022

God Jul & Gott Nytt År från Solberg! Vår årliga julgåva går i år till Musikhjälpen.

Beredd på kommande lagkrav på hållbarhetsrapporten?

24 november 2022

Vi får ofta frågor om CSRD och vet att det upplevs som ganska krångligt. Vi erbjuder därför just nu en kostnadsfri genomgång av CSRD, utförd av en senior hållbarhetsrådgivare (anmäl ditt intresse senast 20 december).