Globala mål ger nya affärsmöjligheter

FN:s globala mål för hållbar utveckling har fått stor genomslagskraft. Företag som lyckas utnyttja de affärsmöjligheter som målen ger har stora möjligheter till framtida framgångar.

Globala mål ger nya affärsmöjligheter

För snart två år sedan antog ett stort antal av världens stats- och regeringschefer Agenda 2030, som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Huvudsyftet är att utrota fattigdom, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och motverka klimatförändringar.

Näringslivet har fått en tydligare roll när det gäller att bidra till målen än vad man hade i de tidigare millenniemålen. Allt fler företag kommunicerar sitt arbete kring målen, exempelvis i sina hållbarhetsrapporter.

Det gäller ju dock inte bara att rapportera, utan att faktiskt genom sin verksamhet bidra till att målen uppfylls. Till viss del handlar det så klart om att identifiera var man som bolag har negativ påverkan, men de stora vinsterna ligger i att identifiera var man kan ha positiv påverkan. Och en positiv påverkan inom ett område innebär ofta även positiv påverkan inom ett annat. Minskad energiförbrukning medför exempelvis såväl minskade utsläpp och ofta lägre kostnader.

Sverige har haft en framträdande roll i arbetet med målen, och i många avseenden har svenska bolag också kommit långt inom området. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen och inte tappa fart. Genom att fortsätta omställningen och identifiera de affärsmöjligheter som de globala målen innebär kan svenska företag både behålla och utveckla konkurrensfördelar, och alltså bidra till en positiv utveckling både lokalt och globalt. En win-win-situation, alltså.

Vill du och ditt bolag veta mer kring hur ni kan arbeta med de globala målen i er verksamhet och kommunikation? Kontakta oss på Solberg!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.