Greenwashing, gäller det dig?

Den europeiska finansinspektionen Esma publicerade i förra veckan sin strategi för hållbara finansmarknader. I pressmeddelandet konstaterade tillsynsmyndighetens ordförande Steven Maijoor att investerarnas preferenser skiftar mer och mer mot gröna och socialt hållbara produkter och att ”hållbarhetsfaktorer i allt högre utsträckning påverkar investeringars risk, avkastning och värde”.

Greenwashing, gäller det dig?

Esmas nya strategi följer arbetet som har inletts i en annan del av EU-maskineriet om att utforma gemensamma regler och definitioner för vad som kan anses utgöra en grön investering – taxonomin som vi skrev om i december här på bloggen. Tills de reglerna är på plats finns det förhöjda risker för så kallad greenwashing, att något utger sig för att vara hållbart utan att vara det, varnade Esma i en kommentar till Financial Times.

En av huvudprioriteringarna i Esmas nya strategi är därför att motverka riskerna för greenwashing. Men övertramp behöver inte bero på ont uppsåt. De kan även vara omedvetna och bero på bristande kunskap eller otillräckliga interna rutiner. I sådana fall löper man som bolag inte bara en risk att tillrättavisas av finansiella tillsynsmyndigheter, utan också att skada sitt varumärke.

För undvika sådana öden och istället hjälpa företag att dra nytta av fördelarna som hållbarhet bjuder inom både finansiering och varumärkesarbete, bistår Solberg med hållbarhetsrådgivning både för rapportering, hållbarhetsrisker och varumärkesutveckling.

Kontakta oss om du vill veta mer eller läs mer om vårt erbjudande.

Källor:

https://www.ft.com/

https://www.esma.europa.eu/

https://www.esma.europa.eu

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Andreas Johansson, Communications Consultant and Copywriter på Solberg

Andreas Johansson

Kommunikationskonsult och skribent

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.