GRI SRS

GRI Sustainability Reporting Standards på plats

Nu har Global Reporting Initiative (GRI) äntligen släppt GRI Sustainability Reporting Standards (GRI SRS), en global standard för hållbarhetsrapportering.

GRI Sustainability Reporting Standards på plats

Redan år 2000 släppte GRI de första riktlinjerna för hållbarhetsrapportering och idag använder sig tusentals bolag i fler än 90 länder av GRI:s ramverk för redovisning av hållbarhetsinformation.

GRI SRS bygger på det tidigare ramverket GRI G4. GRI SRS utgår dock från ett modulärt tänkande med en uppsjö av dokument som löpande kan kompletteras och revideras av GRI. Exempelvis samlas de generella standardupplysningarna i dokumentet GRI 102, hållbarhetsstyrning (tidigare DMA) i dokumentet GRI 103 och upplysningar kring utsläpp i dokumentet GRI 305. Rapporteringskraven har nu förtydligats och delas upp i skall-krav (shall), rekommendationer (should) och riktlinjer (guidance).  Även terminologin i den nya standarden har förändrats jämfört med GRI G4. Exempelvis försvinner begreppet ”indikatorer” till förmån för ”upplysningar” (disclosures) och inbegriper både kvantitativ och kvalitativ information. Begreppet ”aspekter” kallas i GRI SRS istället för ”ämnen” (topics) vare sig ämnet återfinns i GRI SRS eller är ett företagsspecifikt ämne.

GRI har även tagit chansen att förtydliga några av de områden som många rapporterande bolag upplevt som svåra. Till exempel har GRI förtydligat att det är den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som ska utvärderas (jämte påverkan på intressenterna) i väsentlighetsanalysen, inte ämnets påverkan på det rapporterande bolaget. I GRI SRS lämnar GRI också tydligare instruktioner kring hur bolag ska rapportera utelämnad information (reasons for omission) och hur bolag kan rapportera på väsentliga frågor där påverkan huvudsakligen sker utanför bolaget.

Alla GRI-rapporter som publiceras efter den 1 juli 2018 måste följa den nya standarden, men GRI uppmuntrar bolag att redan innan dess ta steget från GRI G4 till GRI SRS.

GRI SRS finns i sin helhet (över 400 sidor!) tillgängligt på GRI:s hemsida.

Har ni frågor om GRI SRS? Ni kanske vill ta steget från G4 till GRI SRS eller börja hållbarhetsrapportera för att möta lagkraven om hållbarhetsredovisning som träder i kraft från och med 2017? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er! 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.