Investor Relations - Utmaningar och möjligheter 2018

Tidigare fanns betydligt fler analytiker som följde och analyserade bolag, vilka i stort gav en mer rättvisande bild av bolagets syfte, affärsmodell och investmentcase. Men eftersom dessa analytiker, nu är betydligt färre faller det på organisationen själv att berätta om sin verksamhets detaljer och framtidsutsikter.

Investor Relations - Utmaningar och möjligheter 2018

Trenden att IR-funktionen verkligen växter syns i undersökningar, både gällande mängden anställda och att dessa personers roller nu finns högre upp i bolagshierarkin. Där uppe på ledningsnivå tas de mest intressanta besluten för marknaden. Det innebär dels att den IR-ansvariga kan vara med och ha investerarperspektivet när beslut tas, dels att kommunikationen kommer direkt från källan.

För även om arbetet känns tydligt internt finns det oftast en skillnad jämfört med marknadens bild av kommunikationen. IR-funktionen måste jobba med att kontinuerligt överbrygga gapet och kommunicera företagets verksamhet så enhetligt som möjligt. I allra bästa fall görs detta jobb proaktivt. Tillgång till management, fingret på intressenternas puls och att utmana gamla sanningar har aldrig varit viktigare.

Tre steg ni kan följa:

  1. När du pratar med ledningen, investerare, andra intressenter och tittar på de egna kanalerna; Framkommer fler än en bild av bolaget? Antagligen har alla olika uppfattning om hur verksamheten mår och vart branschen är på väg.

  2. Se intressenternas nulägesbilder som punkter i en graf och den önskade bilden av bolaget som en punkt uppe till höger (se nedan). Där har du spelplanen, med en ledstjärna att sträva efter. Du vill att alla ska dela ledstjärnas bild.

  3. Baserat på samtalen med intressenterna har du förhoppningsvis även god uppfattning om varför de har olika bild av bolaget. Kanske finns det en osäkerhet hur konkurrenskraften ser ut när branschen digitaliseras, eller hur framtida efterfrågan ser ut när substitut dyker upp. Din IR-kommunikation ska överbrygga gapen som skiljer dessa från den önskade. Görs det ordentligt kan bilderna sammanstråla uppe till höger, i en Roslingsk tidsförflyttning.

Källa: https://www.cartermurray.com/blog/2018/06/investor-relations-2018-trend-report

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.