Kunder, kapital, kompetens - vad vill du ha mer av?

Hej! Du som läser det här vill göra bättre affärer. Du vill attrahera fler kunder, mer kapital eller rätt medarbetare. Och du tror, precis som vi, att genomtänkt kommunikation kan göra jobbet. Men hur vet vi att det är så?

Kunder, kapital, kompetens - vad vill du ha mer av?

Hur vet vi att kommunikation skapar affärsnytta, här och nu? Eller varumärkesnytta på lite längre sikt?

Det börjar med att vi frågar vad du vill. Du säger kanske: ”Fler kunder ska köpa mer. Vår analys visar att vi har en outnyttjad potential.”  Vi tar reda på vilka av företagets styrkor som är intressanta för dina kunder och hur vi ska lyfta fram det för att få fler kunder att gilla oss och handla. Och vad ni behöver göra för att utveckla erbjudandet.

Ponera att befintliga kunder handlar för tusen spänn mer om året och att kundbasen växer med 5 procent. Ett rimligt antagande. Vad skulle ni tjäna? Och är kostnaden för kommunikationsinsatsen rimlig i ljuset av möjliga intäkter?

Om svaret är ja sätter vi konkreta mål för kommunikationen, som merköp och fler kunder, och följer upp hur det går. Vi har exempel på att det funkar.

I ett annat läge säger du kanske: ”Jag behöver hitta specialistkompetens för att vi ska kunna bli nummer 1 på vår marknad. Kan ni hjälpa oss att hitta nya utvecklingsingenjörer?” Efter en analys av ert nuläge visar det sig att ni behöver skapa personliga möten och dialog, på mässor och online, så att ni kommer nära potentiella medarbetare. Är det värt insatsen om vi lyckas? Definitivt! Då sätter vi mål och följer hur det går, också för att kunna justera insatserna på vägen. Vi har exempel på att det funkar, även här.

Vi försöker alltid göra skillnad på din sista rad. Lätt att säga, ju.  Men det är så vi vill arbeta tillsammans med dig. Först formulera den konkreta affärsnyttan och det värde kommunikationen ska skapa för ditt företag. Sedan göra jobbet.

Vad kan vi göra för dig? 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.