Hållbarhetsutbildning

Möt Solbergs GRI-utbildare

På Solberg brinner vi för bra kommunikation som når ut, och ser att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för företag och deras intressenter, både internt och i deras kommunikation.

Möt Solbergs GRI-utbildare

I höst startar vi därför upp certifierade utbildningar i GRI Standards, ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsredovisning.

Solberg är en av Sveriges mest erfarna kommunikationsbyråer med över 50 års erfarenhet inom corporate communications. Vi är verksamma inom Hållbarhet, Investor Relations och PR, och håller utbildningar inom alla verksamhetsområden. Bakom utbildningen står två av Solbergs hållbarhetskonsulter, Kajsa Sterner och Rikard Ledin da Rosa:

 ”Det känns kul att få börja utbilda inom GRI och vi vill stärka deltagarnas möjlighet att också använda sin hållbarhetsredovisning i sin strategiska kommunikation och nå ut till sina intressenter. För deltagarna ger certifiering ett mandat som kan stärka den interna processen, samtidigt som man kan känna sig trygg i att man hanterar hållbarhetsredovisningen på rätt sätt.”

Därför ska du gå en certifierad utbildning hos oss på Solberg

  • Vi kan kommunikation – vi förenar vår redovisningstekniska expertis med strategisk kommunikation
  • Lång erfarenhet – vi är en fullservicebyrå inom redovisningsprojekt och hållbarhetsrapportering, från innehåll och process till design och produktion
  • Stay local – slipp turen till Stockholm och gå din certifierade GRI-utbildning i Göteborg istället

Våra utbildare

Rikard arbetar mycket med strategiskt hållbarhetsarbete och kommunikation för såväl näringslivet som offentlig sektor. Han är en van utbildare, certifierad revisor inom miljö- och kvalitetsledningssystem och har bred kompetens inom GRI Standards, Globala målen (Agenda 2030), ISO 14001, 45001, 9001 och 26000 samt projektledning. Rikard är GRI-certifierad utbildare.

Kajsa har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards, FN:s Global Compact samt är certifierad av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering <IR>. Hon har varit involverad i en rad redovisnings- och kommunikationsprojekt med fokus på hållbarhetsfrågor, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Kajsa är GRI-certifierad utbildare.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Kajsa Sterner, Communications Consultant and Sustainability Advisor på Solberg

Kajsa Sterner

Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.