Några lärdomar från världens bästa varumärken

Interbrand har publicerat sin rapport Best Global Brands 2017. Trots amerikanskt fokus finns det en del intressanta slutsatser att dra.

Några lärdomar från världens bästa varumärken

Rankingen grundas på ekonomiskt resultat för varumärket, kundens vilja att betala premiumpris och i vilken utsträckning kunden prioriterar detta varumärke framför andra. Allt omvandlat till kvantifierbara, jämförbara enheter.

Tre gemensamma nämnare bland de främsta och snabbast växande varumärkena:

1. Teknik
Fem av tio bolag på topp 10 är teknikbolag. Apple och Google ockuperar plats ett och två precis som förra året, medan Microsoft petade ner Coca-Cola från tredjeplatsen.

De tre bolag som ökade mest i varumärkesvärde under året skulle också kunna kallas teknikbolag: Facebook ökade mest (upp 48%) följt av Amazon (29%) och Adobe (19%).

2. Människan i fokus – både externt och internt
De bolag som växer mest utgår från kundens behov genom att mäta och använda kunddata för att anpassa sig. Många av bolagen är också kända för att ha en stark intern kultur där medarbetarna är tydliga varumärkesbärare. Medarbetarna är inte bara anställda, de är anhängare.

3. Tydligt löfte
Kort payoff eller en längre, beskrivande vision – de framgångsrika varumärkena har ett tydligt formulerat varumärkeslöfte. De vet vad de vill uppnå, och låter det styra allt från affärs- och produktutveckling till kommunikation – mot alla intressentgrupper.

Vad säger då detta oss? Teknik är centralt, javisst, men inte i första hand genom hårdvara och produkter. Samtliga dessa bolag kan snarare sägas leverera en kund- och användarupplevelse, där tekniken är vägen dit. Oavsett produkt eller tjänst så vet de att nyckeln till framgång är att skapa en unik upplevelse och ett engagemang hos kunderna och medarbetarna. Det är då du når resultat.

Läs rapporten här

Foto: Aleksandrs Tihonovs/Mostphotos

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.