Nya riktlinjer från GRI – igen!

Knappt tre år har gått sedan Global Reporting Initiative (GRI) släppte fjärde generationens riktlinjer för hållbarhetsrapportering, GRI G4, och redan nu släpper GRI ett förslag på revidering av riktlinjerna som fått namnet Sustainability Reporting Standards (SRS). Den slutgiltiga versionen av de nya riktlinjerna kommer att släppas under hösten 2016 och ska tillämpas på alla GRI-rapporter som publiceras efter den 1 januari 2018.

Nya riktlinjer från GRI – igen!

Strukturella förändringar

Innehållet i SRS är huvudsakligen detsamma som i G4 men strukturen har omarbetats med målsättningen att förtydliga och förenkla samt göra riktlinjerna mer användarvänliga. Den tvådelade standarden i GRI G4 med Reporting Principles and Standard Disclosures samt Implementation Manual ersätts nu av ett mer modulärt tänkande. SRS utgörs av en svit om tre övergripande dokument och cirka 35 ämnesspecifika standards. De ämnesspecifika standarderna är baserade på aspekterna i GRI G4 och rapporteringen ska precis som tidigare göras i enlighet med de ämnen och därmed standards som fastställts i väsentlighetsanalysen. 

Övergripande dokument

  • SRS 101 – The Foundation Standard
  • SRS 201 – The General Disclosures Standard
  • SRS 301 – The Management Approach Standard

Ämnesspecifika standards

  • SRS 400-serien – Economic (exempelvis SRS 401: Economic performance)
  • SRS 500-serien – Environmental (exempelvis SRS 501: Materials)
  • SRS 600-serien – Social (exempelvis SRS 601: Employment)

En bidragande anledning till uppdelningen i fler dokument är också att GRI vill ha möjligheten att revidera enskilda standarder löpande. Detta kräver dock att rapportörerna håller sig uppdaterade kring vilken version som är den senaste. 

Förtydligande av innehåll

SRS urskiljer på skall- krav (“shall”) från rekommendationer (“should”) och vägledning (”guidance sections”). Vidare förtydligas ämnen som oftast upplevts som komplicerade med GRI G4, exempelvis ”boundary” och hur en organisation kan rapportera på ämnen som saknar standards. Vissa standardupplysningar har också reviderat innehåll.

Rapporteringsnivåerna core och comprehensive kvarstår men enligt förslaget är sektortilläggen inte längre tvingande för att en organisation ska kunna redovisa på core-nivå. 

Tidplan

Utkasten på GRI SRS 101, 201, 301 samt tre ämnesspecifika standarder finns nu tillgängliga på GRI:s hemsida och under en nittio dagar lång period kan intressenter lämna in kommentarer på utkasten. Under försommaren kommer även resterande ämnesspecifika standards att publiceras för allmän feedback.

Enligt GRI:s tidplan kommer den slutgiltiga versionen av SRS att släppas under hösten 2016 och den nya standarden ska tillämpas på alla rapporter som släpps efter 1 januari 2018. Rapportörer uppmuntras dock att rapportera enligt SRS så snart som möjligt efter lanseringen.

Håll dig uppdaterad på förändringarna i och lanseringen av GRI SRS här på Solbergbloggen! Vi bevakar utvecklingen och hjälper dig gärna i arbetet att börja rapportera i enlighet med GRI SRS.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.