Rapportering på de globala målen

Sedan FN:s globala mål för hållbar utveckling kom för tre år sedan har de synts i allt fler hållbarhetsrapporter och årsredovisningar, framför allt här i Sverige. Men inkludering är inte detsamma som meningsfull rapportering - så hur gör man för att bli ännu bättre?

Rapportering på de globala målen

De globala målen ger företag större ansvar och möjlighet att påverka – en utmaning som många valt att ta sig an. Om du har bläddrat igenom en årsredovisning det senaste året är sannolikheten stor att du stött på de färgglada ikonerna för FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Här ligger Sverige i framkant – 60 procent av de största svenska företagen inkluderar målen, jämfört med fyra av tio bland världens största företag enligt en global undersökning av KPMG.

Det finns flera goda anledningar till att rapportering på de globala målen är här för att stanna. Många företag upplever att intresset för hållbarhet ökar kraftigt, framför allt hos kunder och medarbetare. Bland unga är sju av tio beredda att spendera mer hos företag med en tydlig hållbarhetsprofil och nio av tio vill höra mer om företagens hållbarhetsarbete. Så det är knappast förvånande att hållbarhet idag är en strategisk fråga som har hög prioritet inom många företag. Genom att använda de globala målen för att kommunicera hållbarhetsarbetet sällar man sig till en växande skara som använder samma språk för att kommunicera detta till sina intressenter.

Men inkludering av målen är inte detsamma som meningsfull integrering. Intressenter vill veta hur företag bidrar till målen och vad deras påverkan är. Enligt en undersökning från PwC misslyckas många företag med att visa upp ett meningsfullt engagemang med målen. Även i det svenska rapportlandskapet ser vi stora skillnader i hur detaljerat företag rapporterar kring målen. Men framför allt finns ett kunskapsgap – hur rapporterar man bäst på de globala målen? Här är våra tips för hur ni kan ta er rapport till nästa nivå:

Kom igång!
Börja med att göra en väsentlighetsanalys över era väsentliga frågor. Om ni redan har hållbarhetsmål är ni på god väg – kartlägg hur dessa kan kopplas till de globala målen.

Balans och transparens
Många rapporter visar de mål som bolaget kan påverka positivt. Våga vara transparent och visa både positiv och negativ påverkan på målen.

Direkt och indirekt påverkan
Inkludera de mål ni direkt kan påverka, men även de som ni kan ha en indirekt påverkan på. De vanligaste prioriterade målen är SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion och SDG 13: Bekämpa klimatförändringen. Utmana er själva och se om fler är aktuella.

Blicka framåt
Den bästa rapporteringen finns hos de bolag som sätter mål. Blicka framåt, beskriv era planer och vad ni kommer göra för att uppnå målet.

It’s in the details
För varje mål finns mer specifika delmål. Beskriv ert arbete på delmålsnivå för att på ett mer detaljerat och tydligt sätt kommunicera er påverkan på målen.

Är ni nyfikna på hur ni kan ta nästa steg i er hållbarhetsrapportering? Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Kajsa Sterner, Communications Consultant and Sustainability Advisor på Solberg

Kajsa Sterner

Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.