solberg insights

"Purpose is essential to everything we do"

I en bransch som är så komplex som automotive, vill Polestar kommunicera transparent. Det är, säger Andrew Lytheer, Head of Communications and PR på företaget, en förutsättning för att agera hållbart. Och det har också präglat företagets arbete med sin första årsrapport.

"Purpose is essential to everything we do"

Under Solberg Insights berättade Andrew Lytheer om hur Purpose präglade arbetet med företagets årsrapport. Här under har vi en nyinspelning av den dragning som han genomförde - och som fördjupade sig i de tre perspektiven på årsrapportens kommunikation:

  • Looks
  • Cooks
  • Hooks

Solberg är så stolta över att ha fått vara med och producera Polestar Annual Report 2020.

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.