Investor Relations

Tre tips för IR-planen 2021

Ett mycket speciellt år går mot sitt slut och även om vaccinframsteg skapar förhoppning om återgång till ett mer normalt liv kan vi räkna med att även 2021 blir ett år präglat av osäkerhet. Ju mer osäker omvärlden är, desto viktigare är transparent, tydlig och konsekvent kommunikation för att skapa förtroende på kapitalmarknaden.

Tre tips för IR-planen 2021

Med en solid IR-strategi och aktivitetsplan på plats är ni bättre förberedda på att agera proaktivt och reaktivt på nya möjligheter och risker när de uppstår – vilket de oundvikligen kommer att göra.

Här är tre tips för IR-planen 2021:

1. Analysera nuläget. Har ni koll på eventuella gap mellan hur ni uppfattas på marknaden och hur ni vill uppfattas? Vet ni vilka investerare ni vill nå ut till? Håller budskapen och investment storyn? Utvärdera nuvarande IR-strategi så att den är aktuell och relevant. Saknar ni en övergripande strategi bör ni överväga att ta fram en sådan.

2. Sätt upp tydliga mål för året. Bryt ned affärsplan och operativa mål för året till stödjande kommunikationsmål. Ju färre mål, desto lättare att behålla fokus.

3. Ta fram en aktivitetsplan med kända och potentiella kommunikationsinsatser under året. Inventera möjliga nyhetsvinklar och identifiera lämpliga konferenser, events och andra händelser som kan användas för att nå ut i bruset. Fundera kring hur ni bäst använder tiden runt och mellan rapporter och årsstämma.

Många mindre bolag har inte tid eller resurser för att se hela kommunikationskartan och kunna arbeta strategiskt med IR-kommunikationen. Att ta hjälp av externa resurser är ofta ett effektivt sätt att skapa kapacitet för detta.

Vi på Solberg har omfattande erfarenhet av att stödja såväl stora som små bolag med analys, strategi och utförande av IR-kommunikation för att hantera förväntningar, skapa synlighet och intresse samt öka förtroendet för bolagets strategi och verksamhet.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Magnus Matsson på Solberg

Magnus Matsson

Seniorkonsult och rådgivare IR och PR

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.