ÅR-dagen 2016

Värdefull rapportering!

Varje år gör vi en utblick för att hitta trender, inspiration och goda exempel bland svenska och internationella bolags årsredovisningar. Och varje år sedan 2003 genomför vi vår Årsredovisningsdag i Göteborg och Stockholm. Årets upplaga gick av stapeln i förra veckan och som alltid är vi stolta över att ha så många intresserade och intressanta lyssnare och bolag på plats.

Värdefull rapportering!

Vi kan konstatera att de svenska bolagen fortsatt är väldigt duktiga på att rapportera och levererar hög kvalitet i internationella jämförelser. Vi ser att allt fler svenska bolag, framförallt på Large Cap och de statliga bolagen, väver in hållbarhetsfrågorna i årsredovisningens framvagn och låter sig inspireras av bland annat ramverket för integrerad rapportering (International <IR> Framework). Årsredovisningarna har allt större fokus på värdeskapande, med utförligare marknads- och omvärldsbeskrivningar och bättre förklarade affärsmodeller. Allt i syfte att ge investerare och övriga intressenter en bättre och mer komplett bild av bolaget.

Utvecklingen av lagar, ramverk och standarder inom hållbarhetsområdet sker löpande, både i Sverige och internationellt och även under 2016 sker flera förändringar. De trender vi ser inom hållbarhetsrapporteringen är i huvudsak kopplat till ökat fokus på väsentlighet och pedagogisering, mer utförliga beskrivningar av värdekedjan och detaljerad skatteredovisning. I flera fall kopplar man även sina hållbarhetsmål till FN:s SDG:er för att visa på hur verksamheten bidrar till de globala hållbarhetsmålen, något vi tror att vi kommer att se mer av.

Vi kan också konstatera att formen för onlinerapportering ständigt utvecklas. Efter några år av allt mer komplexa onlinerapporter med nedladdningsbara diagram, autogenererade pdf:er och iPad-versioner ser vi nu en mottrend i så kallade ”one pagers”. (En one pager är en webbsida som består av en enda sida, där man erbjuds fördjupningar på andra sidor eller länkas till den kompletta årsredovisningens pdf). Se tidigare blogginlägg om Volvo Cars one pager, länk till onlinerapporten hittar du här.

En spännande punkt på årets agenda var Håkan Winberg, före detta CFO i Securitas och Capio som berättade om vikten av att arbeta med grundvärderingar i bolaget för att skapa en passion för verksamheten i alla led. Pengar är inte målet utan medlet för att kunna utveckla och skapa hållbara och långsiktiga bolag och Solberg är stolta över att ha varit del i författande av Håkans nya bok ”Approximately Right” som tar upp detta och mycket mer som är matnyttigt. Håkan poängterade även hur viktigt det är att bolagets rapportering speglar verkligheten – medarbetare och övriga intressenter måste känna igen sig och det måste vara ärligt! För att det ska fungera krävs förenkling, pedagogik och att komma ihåg behovet av relevans, så att informationen verkligen används och kommer till nytta.  Håkans tidigare kollega Carl-Henric Svanberg uttrycker detta behov på följande sätt: ”Det är viktigare att 1 000 personer förstår och använder 10 nyckeltal än att 10 personer ältar och diskuterar 1 000 nyckeltal som de tror att de förstår”. (Håll utkik efter boken som släpps i handeln under hösten 2016).

Vi tackar alla deltagare för er medverkan och för er positiva feedback!

Vi ses snart igen!

(Du som är intresserad av att komma på Solbergs seminarier, men inte får en inbjudan – maila mig maria.almstrom@solberg.se alternativt ardagen@solberg.se så ser vi till att du får en nästa gång det händer något skoj hos oss!)

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.