Vilket parti blir först att leverera fake news, enligt Facebook?

På lördag är det ett år kvar till valet. Partierna förereder sig genom att utse kandidater och formulera politik. Det parti eller politiker som inte tänker Facebook finns inte – för där väljarna finns, där ska också partierna finnas.

Vilket parti blir först att leverera fake news, enligt Facebook?

Samtidigt vet vi från valet i USA och den brittiska EU-omröstningen att det är mycket fake news som spreds på Facebook. Buzzfeed har i samband med presidentvalet analysererat nyhetsflödet på de största berättelserna på 19 stora nyhetssajter – och jämfört med spridningen av fake news. I slutet av valrörelsen spreds fake news mer än sanna nyheter.

Facebook fick kritik och har allteftersom infört verktyg för att minska spridningen av fake news. De använder sig idag av ett trettiotal organisationer som faktagranskar inlägg på Facebook – varav svenska Viralgranskaren är en.

Facebook har infört sanktioner (till exempel 1234 och 5) mot dem som sprider fake news. Inför det franska presidentvalet rensades 30 000 fake-konton för att de inte skulle kunna förstöra samtalet. Det senaste initiativet är att ta bort möjligheterna till att få annonsintäkter genom Facebook för dem som sprider fakenews.

Frågan är vad allt detta betyder för kommunikationen i den svenska politiken.
Sverige inspireras hela tiden av hur politiken bedrivs i andra länder. Man lär av vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det finns idag ett större inslag av negative campaigning än tidigare.

Lösrykta citat från politiska motståndare lyfts fram i den egna retoriken – framför allt på gräsrotsnivå. Ibland dirigerat högre upp i partierna, men oftast som sympatisörers egna initiativ.

Jag ser fram emot att Facebook gör mer för att granska politiskt innehåll. Det är naturligt – på samma sätt som debattledare i public service eller kommersiella kanaler vill jag att en så viktig kanal som Facebook ska hålla rent i flödet.

Frågan är vilket svenskt parti som först drabbas av Facebooks kamp mot fake news? Vad tror du?

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.