Webinar om Ersättningsrapporten och ESEF

Under förra veckans webinar gästades Solberg av Anna Lindén från PwC som tydliggjorde de nya reglerna avseende ESEF och Ersättningsrapporten. Många intresserade åhörare lyssnade in och fick möjligheten att ställa frågor direkt till Anna.

ESEF och digital rapportering

Den 21 januari publicerades en lagrådsremiss med ett förslag för att skjuta upp ESEF-kravet i ett år, vilket innebär att upprättandet av årsredovisningen med XBRL-taggning alltså ser ut att bli ett krav först från den 1 januari 2021. Även om lagstiftningsarbetet om uppskjutande har kommit långt, kan förslaget inte träda i kraft förrän det har klubbats utav riksdagen, vilket innebär att kravet gäller tills en ny lagstiftning träder i kraft. Finansinspektionen har dock redan meddelat att de kommer att ta emot årsredovisningar i pdf-format även för årsredovisningarna 2020, och att de inte kommer att genomföra någon granskning för att kontrollera uppfyllelse av kraven på rapportering i ESEF-format, innan lagförslaget om uppskjuten tillämpning har trätt i kraft.

Från och med 1 januari 2021 kommer det alltså vara krav på att upprätta sin årsredovisning i XHTML-format med XBRL-taggning för de bolag som omfattas av reglerna. Från och med årsredovisningen 2022 ska även noterna taggas i dokumentet.

Den nya ersättningsrapporten

Enligt nya krav i årsredovisningslagen ska från och med i år en ersättningsrapport upprättas för att på ett transparent sätt redovisa ersättningar till vd, vice vd och styrelseledamöter. Kravet omfattar publika bolag med aktier på en reglerad marknad.

Anna gav svar på många frågor bland annat kring hur rapporten ska upprättas, och när den ska finnas tillgänglig (tre veckor före årsstämman). Den kan utgöra en separat del i årsredovisningen men kan också vara en helt separat rapport som kan stå för sig själv. Anna Lindén uppskattade att cirka hälften av bolagen kommer att publicera ersättningsrapporten separat från årsredovisningen.

Ersättningsrapporten antas av styrelsen och behöver inga underskrifter eller granskning av revisorer.

För vägledning rekommenderade Anna Lindén att ladda hem en mall som Svenskt Näringsliv har tagit fram tillsammans med Mannheimer Swartling och Vinge, i mallen finns ett exempel som kan hjälpa till med upprättandet av en ersättningsrapport.

Se webinaret i efterhand!

 

Här kan du ladda ner Anna Lindéns presentation.

Behöver du hjälp med din årsredovisning? Solberg har lång erfarenhet av rapporteringsuppdrag för både pdf/tryck och online. Vi ser till att processerna är effektiva, med en hög grad av flexibilitet för att underlätta för våra kunder, oavsett om det handlar om årsredovisningar, delårsrapporter eller hållbarhetsrapporter. Vi hjälper gärna till!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.