ICA Gruppen vinner guld för Bästa rapportering om värdeskapande

Idag avgjordes PwC:s tävling "Bästa rapportering kring värdeskapande" och årets vinnare är ICA Gruppen, som enligt en expertjury levererat en årsredovisning som mötte och överträffade juryns kriterier på Värdeskapande, Begriplighet och Fullständighet.

ICA Gruppen vinner guld för Bästa rapportering om värdeskapande

En grundläggande målsättning med tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande har varit att främja diskussionen och utvecklingen av en bättre rapportering genom att lyfta fram exempel på bra rapportering med tydlig struktur, tydliga budskap och logisk inbördes koppling om det som är verkligt viktigt att förstå om ett bolags värdeskapande. Tävlingen startades 2014 och arrangeras av PwC där tävlingsfältet består av alla listade bolag på Nasdaq OMX.

Ur juryns motivering:

”Det som i slutändan gör ICA till årets vinnare är överskådligheten och att den röda tråden finns med genom hela läsningen av rapporten. ICA har lyckats möta juryns huvudkriterier för tävlingen med en rapport som är tydlig avseende värdeskapande, begriplig och fullständig genom att beröra samhällsaktuella frågeställningar.”

ICA Gruppens årsredovisning publiceras som pdf och kompletteras med en kortversion online som snabbt ger läsaren en översiktlig bild av bolagets verksamhet och strategi.

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras rapportering sedan 2012 och har ett helhetsåtagande för årsredovisningen som omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning design och produktion.

Stort grattis till vår kund ICA Gruppen!

Vill du och ditt bolag också ta fram en vinnande årsredovisning? Kontakta Solberg, vi hjälper gärna till!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner