NCC får hedersomnämnande

I samma tävling som vanns av SKF (som vi skrev om igår) får NCC ett hedersomnämnande för bolagets årsredovisning. Solberg har bistått NCC med rådgivning, skribent och produktion av redovisningen.

NCC får hedersomnämnande

I PwC:s årliga tävling granskas årsredovisningar från svenska bolag med fokus på bolagens externa kommunikation. I tävlingen tittar PwC lite extra på hur företagen presenterar

  • kopplingen mellan riskanalys och strategi,
  • beskrivningen av det kommersiella värdet av hållbarhet och
  • redogörelsen för hur styrelsen bidrar till värdeskapandet.

Hedersomnämnandet till NCC lyder:

”NCC har i år lyckats skapa en personlig och engagerande rapport som verkligen upplevs som skriven för aktieägarna och juryn vill därför ge ett hedersomnämnande till bolaget för deras rapportering 2016. NCC har på ett föredömligt sätt lyft in sociala dimensioner och värdeskapande för samhället i stort i berättelsen om sitt hållbarhetsarbete under temat ’den inkluderande staden’. NCCs grepp känns relevant, aktuellt och bolagsspecifikt.”

Vill du och ditt bolag ha en årsredovisning som branschen pratar om?
Kontakta Solberg, vi assisterar gärna! 

Här hittar du NCC:s årsredovisning 2016 (pdf).

Läs också om SKF:s vinnande årsredovisning.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet