Aktuell Hållbarhet

Volvo Group på prispallen för Bästa Hållbarhetsredovisning!

Igår delades priset för Bästa Hållbarhetsredovisning ut av Aktuell Hållbarhet. I topp i kategorin Stora bolag var det tajt och Solberg är stolta och glada över att Volvo Group knep andraplatsen tätt efter Ikea, och strax före Boliden!

Volvo Group på prispallen för Bästa Hållbarhetsredovisning!

Totalt bedömdes 139 bidrag i tre kategorier. Juryn kommenterade att det i år var svårt att utse en tydlig vinnare eftersom kvalitetsnivån hos topprapportörerna är väldigt jämn och hög. Däremot är gapet mellan stora och små bolag fortfarande stort. Samtliga bolag på prispallen i kategorin Stora bolag har tagit fram väldigt tydliga rapporter som innehåller bra kommentarer kring mål och målutfall.

Juryns motivering till Volvos silverplats är att affärsmodellen är tydligt integrerad i hållbarhetsredovisningen och att rapporten är tydlig och lätt för läsaren att ta till sig. Den är dessutom externt granskad. Eva Lindebäck Brandt, ansvarig för hållbarhetsredovisningen på Volvo Group var på plats för att ta emot priset på scenen.

Solbergs uppdrag för Volvo har bestått av rådgivning kring innehåll och struktur samt design och produktion. Tidigare har innehållet i årsredovisningen och den separata hållbarhetsredovisningen varit delvis samma eller likartad, och målet var nu att integrera hållbarhetsfrågorna ännu tydligare i årsredovisningen, utan att skapa en mer omfattande och svårtillgänglig produkt. Stort fokus lades på att skapa en röd tråd i en tydlig struktur och ta fram en rapport som ska vara lättillgänglig för läsaren. (Läs Volvo Groups års- och hållbarhetsredovisning här.)

Ikea fick som icke börsnoterat bolag för första året vara med i striden om priset för Bästa Hållbarhetsredovisning. Ikea rapporterar inte enligt GRI men lyckas ändå göra en intressant och tydlig rapport och juryn gillar hur bolaget prövar lite nya grepp och släpper in obekväma röster, fångar upp FN:s nya hållbarhetsmål och på ett tydligt sätt kopplar affärsverksamheten till samhällsnytta.

I kategorin Små och medelstora bolag fick Eterne hedersomnämnande för sin hållbarhetsredovisning och utgör ett gott exempel på ett bolag som arbetar med cirkulär ekonomi. Flyttbolaget Eterne sticker ut i sin bransch och har länge arbetat för att etablera sin hållbarhetsprofil. Gissningsvis kommer vi från och med nästa år att se ännu fler bra rapporter i småbolagskategorin, i takt med att de mindre bolagen arbetar för att uppfylla det nya EU-direktivet.

Swedfund vann guld i kategorin Offentlig sektor och statliga bolag, där Göteborg Energi tog andraplatsen före Jernhusen. Swedfunds hållbarhetsredovisning har länge tagits fram utifrån ramverket för Integrated Reporting och håller en hög nivå och kvalitet.

Läs mer om samtliga vinnare här. Intresserad av att läsa mer om trender inom finansiell- och hållbarhetsrapportering? Läs en sammanfattning från vår Årsredovisningsdag (vårt årliga trendseminarium där vi diskuterar trender och nyheter) i tidigare blogginlägg här

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner