Varumärket internt

Hur jobbar jag med arbetsgivar­varumärket?

Tappa aldrig fokus på din kund eller målgrupp. Det är vårt bästa råd, även när du jobbar internt med varumärket. Medarbetare som förstår vilken upplevelse ni vill ge era kunder, och varför, kommer att göra rätt.

Men allt börjar hos chefen. Chefer som stimulerar vardagsdialogen om hur ni är och gör på jobbet bygger en stark företagskultur som hjälper medarbetarna att leverera rätt varumärkesupplevelse.­

Hur lanserar jag varumärkesplattformen i organisation?

Er varumärkesplattform är alla medarbetares verktyg för bra affärsbeslut och träffsäker kommunikation. För att alla ska förstå hur verktyget används och inse kraften i ett välvårdat varumärke, behöver du utbilda chefer och medarbetare.

Vi tar fram ett material med praktiska övningar, som utgår från medarbetarnas verklighet och gör varumärkesplattformen begriplig och relevant. Utbildningen löper under en längre tid med målet att varumärkestänket ska bli en självklar del av allt beslutsfattande.

Hur tydliggör och stärker jag företagskulturen?

Storytelling är din metod för att identifiera egenskaper som utmärker er företagskultur. Berättelserna tydliggör hur ni är och gör när ni är som är bäst. I berättelserna finns också de värderingar och förhållningssätt som ni kan känna igen er i.

I nästa steg prövar och övar ni förhållningssätten genom att diskutera realistiska och utmanande situationer på jobbet. Hur löser vi situationen och utvecklar verksamheten på ett sätt som stämmer med vår företagskultur?  

Vi bidrar gärna med vår metod som resulterar i konkreta handlingsplaner på individ- och teamnivå.

Hur presenterar jag företaget för nyanställda?

Med en företagsövergripande och självinstruerande introduktionsutbildning når du alla medarbetare med samma fakta och budskap. Du underlättar också för närmaste chef, som kan fokusera på att introducera varje medarbetare till dennes specifika arbetsuppgifter.

Under arbetet med introduktionen för nyanställda hjälper vi er skapa samsyn om hur ni ska beskriva företaget eller organisationen. Det framtagna innehållet kan med fördel återanvändas på er webbplats och i andra typer av företagspresentationer.

Hur behåller och utvecklar jag mina medarbetare?

Medarbetare som har bra chefer utvecklas och stannar. Stöd därför dina ledare. Behöver cheferna coachas och tränas för att kunna föra en vardagsdialog om affärsmålen, företagskulturen och varumärket? Behöver ni hjälp med att ta fram ett pedagogiskt material och en bra metod?

Kanske ska ni se över innehållet i medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal. Kanske ska ni formulera nya mål för medarbetarutveckling och mäta ledarnas förmåga att nå dessa mål. Kanske ska ni förändra hur ni kommunicerar med medarbetarna. Tillsammans gör vi en analys av behoven och föreslår lösningar.

Hur berättar jag internt om kriser som påverkar företagets anseende?

Kriser skapar oro. Medarbetarna behöver veta vad som händer, hur företaget hanterar situationen och vem som har ansvaret.  Informera alla medarbetare samtidigt. Berätta det ni vet och spekulera inte. Uppdatera löpande när ny information finns. Förse närmaste chef med svar på de frågor som medarbetarna sannolikt kommer att ställa. (Detta är det grundläggande – ett marknadsnoterat företag måste också ta hänsyn till börsregler om kurspåverkande information etc.)

Du måste agera snabbt, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt. Det blir din största utmaning under krisen. Därför är det ofta bra att ta hjälp av någon med ett utifrånperspektiv – ett bollplank för kommunikationen med medarbetare och övriga intressenter.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält