Företagets anseende

Hur kan Public Relations stärka företaget på lång sikt?

Bilden av ditt företag formas av allt ni säger och gör, men även av den bild som andra ger av er. Public Relations omfattar ett stort antal verktyg för att analysera och skapa en långsiktigt nyanserad bild och ökat förtroende. Det leder i slutänden till ett starkare företag.

Public Relations handlar enkelt uttryckt om att etablera en nyanserad och långsiktigt hållbar bild av företaget, dess verksamhet och marknad. Och att därefter underhålla och utveckla den. Vi inleder samtliga våra uppdrag med en gedigen analys för att säkerställa spets i kommunikationen, så att allt som sägs och görs är relevant, intressant och givetvis sant. Det tycker vi att företagens förtroendekapital förtjänar, oavsett om uppdraget tar sig uttryck i opinionsbildning, krishantering eller kommunikativt stöd i samband med förändringsprocesser, för att bara nämna några exempel.

Hur ska jag kunna vara respekterad före, under och efter en kris?

Agera så att dina barn, grannar och vänner kan försvara dig. Stå upp för det som är rätt, men be om ursäkt och ändra sådant som har blivit fel.

Vid kriser riskerar de inblandade att bli för självcentrerade. Man fokuserar på detaljer och sådant man uppfattar som felaktigt. Man känner sig jagad, missförstådd och utsatt av en motståndare som vill en ont. Utmaningen är att lyfta sig över det personliga. Kriser hanteras bäst om man ser på affären med andras ögon. Hjälp dina medarbetare genom att ta ansvar för kommunikationen utåt och att hålla medarbetarna informerade.

Varför ska vi ägna oss åt opinionsbildning?

Vem uttalar sig för din bransch? Att delta i samhällsdebatten gör att du blir talesperson – och skapar en närmare relation till kunderna.

Välj frågor i det offentliga samtalet som påverkar dina möjligheter att förverkliga era mål. Ta position och bidra med det som är unikt för er. Genom att sikta på rollen som talesperson blir ni den aktör som personifierar en hel bransch.

Vad gör jag när journalisterna knackar på?

Står journalisten vid dörren? Hen har i så fall ett tips som upplevs som trovärdigt. Ta journalistens frågor på allvar och se samtalet från rubriksättarens vinkel.

Det viktigaste är att inte ljuga för journalisten. Inte ljuga under några omständigheter. Ofta är det bästa sättet att möta granskaren att vara transparent. Öppenhet kan ge journalisten svar som gör att vinkeln inte håller. Blir det ändå en nyhet, har du gjort vad du kan för att forma omvärldens bild av nyheten. Att undvika journalisterna och deras frågor innebär ofta att ge granskarna tolkningsföreträde. Får du en heads-up om att journalisten vill träffa dig? Se till att ha minst lika god kunskap som journalisten om vad som faktiskt har hänt!

Vilka aktiviteter gör att mitt varumärke når ut genom media?

Aktiviteterna ska stämma överens med varumärket, men sticka ut så att slimmade redaktioner hittar er i nyhetsflödet.

Testa en trestegsraket för att skapa publicitet: Inventera befintlig verksamhet för att hitta nyheter. Skapa nytt innehåll i form av rapporter, undersökningar eller listor. Bevaka omvärlden för att hitta händelser som ni kan spinna vidare på. Planera PR, verkställ och utvärdera regelbundet för att se vad som fungerar och vad som behöver justeras för att nå ut bättre.

Hur vårdar jag organisationens anseende i social medier?

Vad säger dina kunder om dig? Och vad säger konkurrenterna? Följ samtalet och bestäm i förväg när och hur ni ska delta i samtalet.

Inse att det pågår ett samtal om er. Skapa rutiner för att följa vad som sägs om er på nätet. Ta fram riktlinjer om hur och när och om ni ska delta i det samtalet. Även om varje situation är unik, bör ni ha en strategi för hur – och när – ni ska bemöta engagerade kunder.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält