Design

Hur kan rätt design hjälpa mitt företags utveckling?

Våra intryck formas av vad vi ser. Genom strategisk design ger du rätt upplevelse till omvärlden: den som skiljer ditt varumärke från mängden och gör dig intressant.

Din visuella identitet är det synliga resultatet av ditt arbete med affärsstrategi och varumärke. Och när du vet vad du vill uppnå blir designstrategi ett effektivt verktyg för att nå dina kommunikativa mål.

Det handlar om att förmedla en magkänsla som får kunder och övriga intressenter att tro på dig och vilja välja dig framför konkurrenterna. För det vi själva ser – det tror vi på!

Hur får jag mitt företag att synas i bruset?

Det handlar förstås om att hitta ett visuellt uttryck som skiljer sig från konkurrenternas, men också om att utveckla ett varumärke som är intressant och relevant för din målgrupp.

Steg ett är att skaffa en så bra bild av omgivningen och nuläget som möjligt. Med en bra omvärldsanalys som grund kan vi ta fram den design som stödjer din affärsstrategi. Oavsett om det gäller en webbanner eller en komplett visuell identitet.

Hur kan design stödja affärsstrategin?

Design handlar inte bara om att det ska se snyggt ut. Designen lyfter ditt företags styrkor och särskiljande egenskaper – det som särskiljer dig från konkurrenterna.

Utifrån affärsstrategi och omvärldsanalys bygger vi en visuell identitet som tydliggör ditt varumärkes styrkor.

Med en lättanvänd handbok blir design ett effektivt verktyg för att träffa rätt i din kommunikation. En bra manual beskriver både hur ditt varumärke ska uppfattas, och hur du ska göra för att nå dit i olika kanaler.

Hur gör jag för att ge en enhetlig upplevelse av mitt varumärke?

Design är en av de viktigaste byggstenarna i upplevelsen. Designen hjälper till att väcka intresse, underlätta förståelsen för ditt budskap samt skapa förtroende för din affär och ditt varumärke.

Första steget är att ta fram en visuell identitet som stödjer din affärsstrategi.

Tillämpa sedan designen på ett enhetligt och konsekvent sätt i all kommunikation, såväl online som på papper och i fysisk miljö. Och våga hålla ut – genombrott sker sällan över en natt.

Hur tar jag fram företagets visuella identitet?

Med ett tydligt syfte och mål samt en inarbetad process tar vi fram en identitet som bottnar i din verksamhets styrkor.

Steg ett är att formulera en plattform för ditt varumärke. Vad står ni för, vad skiljer er från konkurrenterna?

Sedan utvecklar vi en visuell strategi som blir grunden för en komplett identitet. Det slutliga resultatet samlas i en manual, oftast digital, med logotyp, typografi, färger, bilder och goda exempel.

Hur kan design förstärka mitt budskap?

De flesta av oss läser sällan långa texter, oavsett hur länge någon slipat på formuleringarna. Bilder, grafik, kontraster och detaljer som fångar ögat är det som avgör om du når fram över huvud taget.

Vi startar med att identifiera de viktigaste ingredienserna. Vad vill du berätta? Vad behöver förklaras?

Designlösningarna kan sedan användas för att förtydliga ditt budskap oavsett produkt eller kanal. Designen hjälper till att väcka intresse, skapa förståelse för ditt budskap samt förtroende för din affär och ditt varumärke.

Hur ska man tänka för design online?

För design online tillkommer ytterligare en dimension, nämligen användarvänlighet. Att skapa ett gränssnitt som är självklart, intuitivt och anpassat för mottagaren. Men som samtidigt ger rätt upplevelse av ditt varumärke. Mobiler, läsplattor och högupplösta skärmar ställer dessutom nya tekniska krav.

Genom att tidigt i ett projekt definiera hur gränssnitt och innehåll ska samspela på ett optimalt sätt skapas förutsättningar för både bra funktion och rätt upplevelse.

Ett genomtänkt designkoncept ger en enhetlig upplevelse oavsett plattform och, inte minst viktigt, i all kommunikation oavsett kanal.

Kontakta oss

Martin Jademyr

Martin Jademyr

Creative Director

031-771 75 14

martin.jademyr@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält