Företagspresentationer

Hur kommunicerar jag verksamheten?

Genom en offensiv planering av er kommunikation når ni ut till rätt personer, i rätt tid och med rätt budskap.

Kommunikationen bidrar till att uppfylla era affärsmål! Planera därför er kommunikation lika noga som er produktion eller logistik.

När du är klar med innehållet väljer du den kanal som målgruppen föredrar: trycksaken, webben, sociala medier, kampanjen eller det levande mötet.

Och sist men inte minst: lyssna på intressenterna och ta hjälp av dem att utveckla din verksamhet.

Hur prioriterar jag budskap, kanal och målgrupp?

Vem ska du kommunicera med? Vad ska du säga? Och hur når du dem? För att nå framgång i dina affärer krävs det att din kommunikation planeras på rätt sätt.

Det finns verktyg som skapar struktur i arbetet med att skapa en strategi för er kommunikation. Om ni väljer att jobba tillsammans med oss utgår vi från era förutsättningar, och anpassar verktygen till era förutsättningar.

Hur utformar jag en företagspresentation som vänder sig till breda målgrupper?

I många fall har man samma presentation oavsett vem som sitter i publiken. Utmaningen är att formulera sig så att budskapet passar elever lika bra som kunder och potentiella anställda.

Vår viktigaste insats i arbetet med er företagspresentation är att fokusera på målgruppernas olika förutsättningar. Är någon målgrupp viktigare än andra? Vilket är det övergripande budskapet? Och hur ska företaget skildras för att de långsiktiga affärsmålen skall uppnås?

Hur anpassar jag företagspresentationen för en prioriterad målgrupp?

Ju tydligare affärsmål – och ju tydligare målgrupp – desto tydligare kan presentationen formuleras.

De allra flesta organisationer brukar vara allt för fokuserade på sig själva. En klassisk SWOT-analys hjälper er att ha översikt över interna styrkor och svagheter i ett klimat som påverkas av externa hot och möjligheter.

Hur skapar jag företagspresentationer som ökar förtroendekapitalet?

Först när du känner kunden och konkurrenterna lika bra som den egna organisationen, vet du hur du ska presentera dig och ditt företag.

Företagspresentationen ska alltid utgå från en grundlig målgruppsanalys. Utgå ifrån ditt företags starka sidor och förekom vid behov de invändningar som marknaden har emot er. Se till att kommunicera det budskap som bidrar till att uppfylla de kommande årens verksamhetsmål.

Hur anpassar jag företagspresentationen till kanalvalet?

Idag finns dina kunder överallt – men ingenstans samlas alla dina kunder.

Kanalval hamnar i samma kategori som snöflingor och fingeravtryck. Det finns inte två som är exakt likadana. Vi hittar de mönster som ändå förenar din målgrupp.

Hur påverkar jag opinionen?

Den allmänna opinionen är kanske en omväg, men opinionsbildning kan vara ett effektivt sätt att närma sig den egentliga målgruppen.

I dagens medielandskap bildar man opinion genom en rad kanaler. Traditionella format som utspel och event, kompletteras med digitala strategier för att skapa engagerande innehåll med utrymme för interaktion.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält