Kapitalmarknaden

Hur stärker vi förtroendet på kapital­marknaden?

Färre personer ska idag bevaka ett större antal bolag. Det innebär att de har allt mindre tid att sätta sig in i alltför detaljerad och svårtillgänglig information om olika bolag.

Det gäller att vara konsekvent och trovärdig i sin kommunikation. Genom att tillhandahålla relevant information kan du själv bidra till att skapa en korrekt bild av din verksamhet, och därmed undvika felaktiga analyser och slutsatser.­

Hur skapar jag en bärande investmentstory?

Förklara hur saker hänger samman. Vilka är era väsentliga frågor och hur hänger de ihop med framtida tillväxt och avkastning? Visa för investeraren inom vilka marknader, områden och regioner tillväxten kommer att ske, och hur er strategi är uppbyggd för att uppnå rätt balans mellan tillväxt och avkastning.

Hur kan IR bidra till att sänka riskpremien?

Sträva efter att i alla lägen ge en korrekt och rättvisande bild av bolaget. Genom att tillhandahålla en trovärdig redogörelse kring intäktsströmmar och intäktsmodell blir marknadens bild och värdering av ditt bolag mer rättvis. 

Hur skapar jag förståelse för bolaget bland färre och mer stressade analytiker?

Analytiker och journalister har idag allt mindre tid för analys. Var konsekvent och tillgänglig i din kommunikation. Genom att tillhandahålla relevant information kan du själv bidra till att skapa en korrekt bild av din verksamhet, och därmed undvika felaktiga analyser och slutsatser.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält