Företagets inriktning

Hur utvecklar jag varumärket i samspel med affärsstrategin?

Varumärkesstrategin och affärsstrategin är två sidor av samma mynt. Vad förväntar sig era kunder? Vilka är era styrkor? Konkurrenternas styrkor? Svaren driver utvecklingen av både varumärket och affären.

När du definierar ditt varumärke för att erövra en position på marknaden skruvar du inte bara på företagets kommunikation och marknadsföring. I arbetet kommer du också att upptäcka nya affärsmöjligheter som påverkar affärsstrategin. Att arbeta med varumärket är en god investering, där du tar vara på er fulla potential och ökar er konkurrenskraft.

Hur utvecklar jag en framgångsrik varumärkesstrategi?

I en klassisk analys av identitet-profil-image ser vi tydligt vilka utmaningar du har. Nästa steg blir en intressentanalys. Med dessa analyser som grund ser vi vad du behöver göra för att ta position på marknaden och nå dina affärsmål. Inte sällan behöver verksamheten utvecklas, samtidigt som du vässar din kommunikation så att den blir pricksäker.

Hur formulerar jag ett varumärkeslöfte?

När du har din varumärkesstrategi på plats kan du formulera ett varumärkeslöfte, som i ett ord eller en mening fångar den upplevelse du vill ge dina kunder. Löftet formuleras i en beprövad process som tar avstamp i företagets faktiska egenskaper, vilka fördelar dessa egenskaper ger kunderna och hur fördelarna upplevs.

Hur formulerar jag en tydlig vision?

Har du någonsin funderat på varför ni finns? Vilka drivkrafter du och dina medarbetare har, bortom de svarta siffrorna? Vad ni drömmer om att åstadkomma med er verksamhet? Vi involverar både dig, din ledningsgrupp och dina medarbetare i arbetet med att ta fram er vision. Det ger mervärden som stärkt gemenskap, ökad mognad och större samsyn om utmaningar och möjligheter.

Hur formulerar jag en bra affärsidé?

Många affärsidéer är långa och luddiga. Inte sällan är de en mix av idé, strategi och vision. En affärsidé ska helt enkelt klargöra hur företaget tillför värde och vem kunden är. I en workshop med ledningsgruppen granskar och utvecklar vi affärsidén tillsammans. Resultatet blir en kort, tydlig och välformulerad affärsidé, som tydliggör er affär och stärker er kommunikation, internt och externt

Vad är vår värdegrund?

Värdegrunden beskriver hur ni agerar som företag, i med- och motgång och visar vad ni står för. Storytelling bär värdeord och egenskaper som är typiska för er företagskultur, till skillnad från de generiska ord som annars ofta blir resultatet av värdegrundsarbete. Alla medarbetare kan bidra med egna goda berättelser, som bygger gemensam stolthet. Berättelser berör, de är lätta att minnas och återberätta. När berättelserna tas fram övar också alla sin förmåga att beskriva de värden ni skapar.

Hur fastställer jag min önskade position?

Positionen är den plats vi vill ha i målgruppernas medvetande. Fråga därför vad du kan göra för dina målgrupper och intressenter, undersök hur dina konkurrenter agerar och analysera dina egna styrkor och utvecklingsområden.

En klassisk nulägesanalys är starten på ett framgångsrikt arbete med affärs- och varumärkesutveckling, där definition av önskad position ingår. Vi bidrar med kvantitativa och kvalitativa analyser, väl underbyggda slutsatser, tydliga presentationer och lyhörd processledning.

Vad innehåller en effektiv varumärkesplattform?

Varumärkesplattformen är en del av affärsstrategin. Den beskriver hur vi vill uppfattas och hur vi gör för att skapa upplevelsen. Varumärkesplattformen styr alltså hur organisationen ska agera och kommunicera för att skapa ett starkt och känt varumärke.

Den innehåller bland annat:

  • Vision, mission, affärsidé
  • Unika fördelar på marknaden
  • Varumärkets egenskaper (kärnvärden)
  • Positionering
  • Varumärkeslöfte
  • Insikter om målgruppens behov och förväntningar
  • Marknad
  • Ton och manér
  • Kommunikativa huvudbudskap
Hur implementerar jag affärsplanen i företaget?

Trött på papperstigrar? Hjälp chefer och medarbetare förstå varför affärsplanen ser ut som den gör och vilka målen är. Gå från insikt till engagemang genom att översätta den övergripande planen till attraktiva och konkreta mål på team- och individnivå. Sist men inte minst: följ upp, följ upp, följ upp.

Alla dessa steg kräver ledare med kommunikativ insikt. Vi coachar, tar fram en tydlig process och ett kommunikationsmaterial som är relevant för mottagaren

Hur attraherar jag nya medarbetare?

Vi kartlägger vad nuvarande medarbetare uppskattar, vad blivande medarbetare söker och behöver utveckla för att matcha förväntningarna. Detta ökar dina förutsättningar att skapa en bra och bestående relation från första kontakten – något som är helt avgörande för att lyckas med ditt employer branding-arbete.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält