Ledning och styrelse

Ledning

Håkan Solberg, VD

Född 1957
Anställd på Solberg sedan 1980

Cecilia Gravenfors, affärsansvarig & kommunikationskonsult

Född 1970
Utbildning: Civilekonom
Anställd på Solberg sedan 1999

Lena Sundbom, affärsansvarig & kommunikationskonsult

Född 1971
Utbildning: Civilekonom/Magisterexamen företagsekonomi
Anställd på Solberg sedan 2000

Martin Jademyr, Creative Director

Född 1957
Utbildning: Varumärkesutbildningar på IHM och Berghs School of Communication.
Anställd på Solberg sedan 1986

Premilla Bäck, teamledare Mediaproduktion & operativ projektledare

Född 1973
Utbildning: Grafisk kommunikation (NTI), Projektledning (IHM)
Anställd på Solberg sedan 1994

Stefan Arnelid, kommunikationskonsult

Född 1960
Utbildning: fil.kand. med inriktning mot information/kommunikation, Strategic Brand Management (IHM).
Anställd på Solberg sedan 1984

Styrelse

Formellt består styrelsen i Solberg Kommunikation enbart av Håkan Solberg. Praktiskt sker styrelsearbetet i en Rådgivande styrelse (RS) bestående av tre ledamöter. Arbetet i RS utförs under styrelseliknande former med sex ordinarie möten varav ett strategimöte tillsammans med företagets ledningsgrupp. RS huvuduppgifter är att följa upp verksamheten, fatta beslut på styrelsenivå samt vara kreativt organ och rådgivare till företagsledningen.

Håkan Solberg

Född 1957
Styrelseordförande samt ordförande i den rådgivande styrelsen.
Styrelseordförande i Solberg Gruppen AB.

Mats Kling

Född 1943
Ledamot i den rådgivande styrelsen sedan 2001.
Övriga uppdrag: Seniorkonsult i egna bolaget Mats Kling AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Informationsdirektör, Stena Line AB; Chef Strategisk Profilering, Volvo Car Corporation; Utredningssekreterare, Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening (nuvarande Bil Sweden).

Åsa Lindell

Född 1962
Ledamot i den rådgivande styrelsen sedan 2004.
Övriga uppdrag: Konsult inom kommunikation, prestation och ledarskap.

Exempel på tidigare uppdrag: Informationsdirektör i Schenker/BTL AB, Stena Line AB och Lindex AB.

Medlemskap

Solberg är medlem i branschorganisationen PRECIS, Public Relations Consultancies in Sweden.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält