Ledning och styrelse

Ledning

 

Lena Sundbom, byråchef

Född 1971
Utbildning: Civilekonom/Magisterexamen företagsekonomi
Anställd på Solberg sedan 2000

Cecilia Gravenfors, affärsansvarig & kommunikationskonsult

Född 1970
Utbildning: Civilekonom
Anställd på Solberg sedan 1999

Fredrik Ahlström, teamledare Mediaproduktion & operativ projektledare

Född 1978
Utbildning: Grafisk produktion och information, folkhögskola
Anställd på Solberg sedan 2012

Fredrik Rittberger, teamledare Online & kommunikationskonsult 

Född 1972
Anställd på Solberg sedan 2011

Martin Jademyr, Creative Director

Född 1957
Utbildning: Varumärkesutbildningar på IHM och Berghs School of Communication.
Anställd på Solberg sedan 1986

Stefan Arnelid, kommunikationskonsult

Född 1960
Utbildning: fil.kand. med inriktning mot information/kommunikation, Strategic Brand Management (IHM).
Anställd på Solberg sedan 1984

Susanne Solberg, ekonomichef

Född 1963
Anställd på Solberg sedan 1982

 

Styrelse

 

Formellt består styrelsen i Solberg Kommunikation enbart av Håkan Solberg. Praktiskt sker styrelsearbetet i en Rådgivande styrelse (RS) bestående av tre ledamöter. Arbetet i RS utförs under styrelseliknande former med sex ordinarie möten varav ett strategimöte tillsammans med företagets ledningsgrupp. RS huvuduppgifter är att följa upp verksamheten, fatta beslut på styrelsenivå samt vara kreativt organ och rådgivare till företagsledningen.

Håkan Solberg

Född 1957
Styrelseordförande samt ordförande i den rådgivande styrelsen.
Styrelseordförande i Solberg Gruppen AB samt Solberg Invest AB.

Mats Kling

Född 1943
Ledamot i den rådgivande styrelsen sedan 2001.
Övriga uppdrag: Seniorkonsult i egna bolaget Mats Kling AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Informationsdirektör, Stena Line AB; Chef Strategisk Profilering, Volvo Car Corporation; Utredningssekreterare, Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening (nuvarande Bil Sweden).

Lena Sundbom, byråchef

Född 1971
Utbildning: Civilekonom/Magisterexamen företagsekonomi
Anställd på Solberg sedan 2000

 

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält