Ledning och styrelse

Ledning

 

Lena Sundbom, byråchef

Född 1971
Anställd på Solberg sedan 2000

Cecilia Gravenfors, Business Director

Född 1970
Anställd på Solberg sedan 1999

Anna Larsson, Creative Director

Född 1978
Anställd på Solberg sedan 2019 (även 2008-2018)

Susanne Solberg, ekonomichef

Född 1963
Anställd på Solberg sedan 1982

Fredrik Rittberger, ansvarig digital kommunikation och digitalisering

Född 1972
Anställd på Solberg sedan 2011

 

Styrelse

 

Formellt består styrelsen i Solberg Kommunikation enbart av Håkan Solberg. Praktiskt sker styrelsearbetet i en Rådgivande styrelse (RS) bestående av tre ledamöter. Arbetet i RS utförs under styrelseliknande former med sex ordinarie möten varav ett strategimöte tillsammans med företagets ledningsgrupp. RS huvuduppgifter är att följa upp verksamheten, fatta beslut på styrelsenivå samt vara kreativt organ och rådgivare till företagsledningen.

Håkan Solberg

Född 1957
Styrelseordförande samt ordförande i den rådgivande styrelsen.
Styrelseordförande i Solberg Gruppen AB samt Solberg Invest AB.

Mats Kling

Född 1943
Ledamot i den rådgivande styrelsen sedan 2001.
Övriga uppdrag: Seniorkonsult i egna bolaget Mats Kling AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Informationsdirektör, Stena Line AB; Chef Strategisk Profilering, Volvo Car Corporation; Utredningssekreterare, Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening (nuvarande Bil Sweden).

Lena Sundbom, byråchef

Född 1971
Utbildning: Civilekonom/Magisterexamen företagsekonomi
Anställd på Solberg sedan 2000

 

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält