Om Solberg

Ledning och styrelse

Ledning

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom - Byråchef, Partner

Anställd på Solberg sedan 2000

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors - Business Director, Partner

Anställd på Solberg sedan 1999

Anna Larsson, Creative Director på Solberg

Anna Larsson - Creative Director

Anställd på Solberg sedan 2019 (även 2008-2018)

Susanne Solberg

Susanne Solberg - Ekonomiansvarig

Anställd på Solberg sedan 1982

Fredrik Rittberger, Senior Consultant and Digital Advisor på Solberg

Fredrik Rittberger - Seniorkonsult och digital rådgivare

Anställd på Solberg sedan 2011

Styrelse

Formellt består styrelsen i Solberg Kommunikation enbart av Håkan Solberg. Praktiskt sker styrelsearbetet i en Rådgivande styrelse (RS) bestående av tre ledamöter. Arbetet i RS utförs under styrelseliknande former med sex ordinarie möten varav ett strategimöte tillsammans med företagets ledningsgrupp. RS huvuduppgifter är att följa upp verksamheten, fatta beslut på styrelsenivå samt vara kreativt organ och rådgivare till företagsledningen.

Håkan Solberg
Född 1957
Styrelseordförande samt ordförande i den rådgivande styrelsen.
Styrelseordförande i Solberg Gruppen AB samt Solberg Invest AB.

Mats Kling
Född 1943
Ledamot i den rådgivande styrelsen sedan 2001.
Övriga uppdrag: Seniorkonsult i egna bolaget Mats Kling AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Informationsdirektör, Stena Line AB; Chef Strategisk Profilering, Volvo Car Corporation; Utredningssekreterare, Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening (nuvarande Bil Sweden).

Lena Sundbom, Byråchef
Född 1971
Utbildning: Civilekonom/Magisterexamen företagsekonomi
Anställd på Solberg sedan 2000

Cecilia Gravenfors, Business director
Född 1970
Utbildning: Civilekonom/Pedagogik
Anställd på Solberg sedan 1999