Nyckeltal

(Tkr) år 08/09 år 09/10 år 10/11 år 11/12 år 12/13 år 13/14 år 14/15 år 15/16 år 16/17 år 17/18
Omsättning 56 338 49 820 57 267 61 723 62 020 55 340 55 264 47 911 46 965 48 264
Byråintäkt 41 698 38 498 45 468 49 209 49 811 45 720 46 895 42 194 41 419 43 268
Resultat efter finansiella poster men före resultatbonus 3 152 3 104 5 288 4 703 3 757 2 608 2 165 3 204 -776 640
Resultat efter finansiella poster 3 076 3 052 4 134 3 830 3 311 2 608 2 165 3 102 -766 640
Vinstmarginal på byråintäkt 7% 8% 9% 8% 7% 6% 5% 7% neg. 1%
                     
Antal anställda 44 41 44 50 53 47 47 44 42 44
Byråintäkt per anställd 948 939 1 033 984 940 973 998 959 986 983
                   
Balansomslutning 16 703 20 273 22 980 25 979 22 840 21 575 22 354 21 871 19 040 19 485
Eget kapital inkl. 78% av obeskattade reserver 8 741 10 942 11 560 10 648 11 082 11 226 10 840 11 168 7 488 7 882
Soliditet 52% 54% 50% 41% 49% 52% 48% 51% 39% 40%
Likviditet 187% 209% 202% 174% 208% 228% 212% 226% 163% 166%
Avkastning på totalt kapital 19% 16% 19% 16% 14% 12% 10% 14% neg. 3%
                     
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält