Du får

Nyckeltal

(Tkr) år 07/08 år 08/09 år 09/10 år 10/11 år 11/12 år 12/13 år 13/14 år 14/15 år 15/16 år 16/17
Omsättning 54 763 56 338 49 820 57 267 61 723 62 020 55 340 55 264 47 911 46 965
Byråintäkt 41 200 41 698 38 498 45 468 49 209 49 811 45 720 46 895 42 194 41 419
Resultat efter finansiella poster men före resultatbonus -2 356 3 152 3 104 5 288 4 703 3 757 2 608 2 165 3 204 -776
Resultat efter finansiella poster -2 356 3 076 3 052 4 134 3 830 3 311 2 608 2 165 3 102 -766
Vinstmarginal på byråintäkt neg. 7% 8% 9% 8% 7% 6% 5% 7% neg.
                     
Antal anställda 47 44 41 44 50 53 47 47 44 42
Byråintäkt per anställd 876 948 939 1 033 984 940 973 998 959 986
                   
Balansomslutning 18 182 16 703 20 273 22 980 25 979 22 840 21 575 22 354 21 871 19 040
Eget kapital inkl. 78% av obeskattade reserver 7 290 8 741 10 942 11 560 10 648 11 082 11 226 10 840 11 168 7 488
Soliditet 40% 52% 54% 50% 41% 49% 52% 48% 51% 39%
Likviditet 139% 187% 209% 202% 174% 208% 228% 212% 226% 163%
Avkastning på totalt kapital neg. 19% 16% 19% 16% 14% 12% 10% 14% neg.
                     
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält