Utbildningar

Solberg har över 20 års erfarenhet av utbildning och alla våra utbildare är aktiva konsulter med stor erfarenhet inom sina respektive områden. Gå en av våra kurser eller hör av dig till oss för en skräddarsydd utbildning utifrån era specifika förutsättningar och behov. 

Då många nu arbetar hemifrån erbjuder vi nu även alla våra utbildningar på distans, kontakta oss gärna för mer information!

Hållbarhet

Vi har bred kompetens inom hållbarhet och håller utbildningar inom rapportering, kommunikation och hållbar affärsutveckling. Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet.

Aktuellt: Certifierad utbildning GRI Standards

Webinar: Stärk bolagets riskhantering

 • Grundkurs i hållbarhetsrapportering
 • Integrerad rapportering
 • Agenda 2030 och de globala målen
 • Hållbarhetsstyrning
 • TCFD: klimatrisker och scenarioanalyser
 • Integrera hållbarhet i affären
 • FN:s Global Compact
 • Kom igång med hållbarhetsarbetet

PR och varumärke

Solbergs budskaps- och medieträningar genomförs av erfarna rådgivare med bakgrund på redaktionerna på nyhetstidningar, etermedia och affärspress. Våra coacher utgår alltid från ert varumärke. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med de verktyg de får för att planera och formulera budskap – och att de i mycket hög grad känner att träningen gör dem bättre på att möta media.

Webinar: Konsten att formulera budskap

Webinar: Så berättar du om era misstag

 • Medieträning
 • Budskapsträning
 • Övning i kriskommunikation
 • Presentationsteknik

Investor Relations

Vi arbetar dagligen med rådgivning och strategiskt IR arbete hos våra kunder och tar ofta fram interna företagsanpassade utbildningar när det efterfrågas. Genom våra utbildningar lär du dig hur de olika aktörerna på kapitalmarknaderna tänker och hur du bäst skapar effektiva kommunikationsrutiner som tillgodoser deras behov.

 • Hur fungerar kapitalmarknaden och affärsmedia
 • Livet som börsnoterat företag
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält