Vårt erbjudande

Hållbarhets­kommunikation

På Solberg kan vi hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av att vägleda kunder i att utveckla affärsmässiga hållbarhetsstrategier och formulera budskap och kommunikation som når fram.

Vi stöttar, utbildar och ger råd för att skapa hållbar förändring. Vi jobbar med kunder i olika storlekar, branscher och ambitionsnivå och våra erfarna rådgivare guidar dig från ax till limpa. 

De närmsta åren är avgörande. För att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalets löfte om att begränsa klimatförändringarna ställs höga krav. Näringslivet behöver ställa om till mer cirkulära affärsmodeller, begränsa klimatutsläppen och arbeta för ökad social hållbarhet på bred front. Mänskliga rättigheter i leverantörsledet, mångfald och finansiering av mer hållbara produkter och tjänster är andra centrala frågor.  

Utifrån ett konkurrensperspektiv uppfattas hållbarhet som en styrka. Företag som kommunicerar framsteg och utmaningar inom hållbarhet, uppfattas som relevanta och mer attraktiva. Fyra av fem svenska konsumenter är beredda att betala mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen. 

Kommunikation är en förutsättning 

Kommunikation är en förutsättning för att nå ut med hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetskommunikation, både externt och internt, förankras hållbarhetsarbetet i organisationen och bland era intressenter. Solbergs hållbarhetsrådgivare och designstrateger integrerar rådgivning och budskap med strategisk design för både digitalt och tryckt material. 

Vi hjälper er med: 

  • Rådgivning 
  • Intressent och målgruppsanalys
  • Budskapsformulering 
  • Produktion och design 

Våra tjänster inom hållbarhetskommunikation

Så här har vi gjort för att hjälpa andra