Hållbarhets­kommunikation

Ramverk

Vi hjälper till med allt från analys till produktion, vägledning och rådgivning för att påbörja, eller utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering. 

Vi erbjuder redovisningsteknisk expertis inom hållbarhetsramverk exempelvis GRI, FN:s Global Compact, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, TCFD, EU:s taxonomi och ramverket för integrerad rapportering. 

Vi erbjuder också certifierade utbildningar och företagsspecifika workshops inom hållbarhet. Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor erfarenhet inom respektive område. 

Utbildningar inom hållbarhetsområdet: 

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

Relaterade nyheter