Varumärkesutveckling

Varumärkesbärande corporatewebbplats

Vår specialitet är att bygga webbplatser med B2B- och corporateinriktning. Bland projekten syns allt från koncernmoderbolag med behov av börsfähig kommunikation till mindre bolag som vill presentera sig, sina produkter och tjänster, ofta i syfte att göra en börsresa i framtiden.

Varför en corporatewebbplats är viktig för ditt varumärke

Webbplatsen är navet för din digitala identitet och ditt varumärke. Den fungerar som en central plattform för att kommunicera ditt företags historia, värderingar och prestationer till intressenter, medarbetare, investerare och kunder. Dessutom tjänar den som en värdefull resurs för dina anställda och en informativ källa för rekrytering, vilket bidrar till att förmedla ditt varumärke och vision ytterligare.

Vårt flexibla tillvägagångssätt

Vi förstår att varje projekt är unikt. Därför anpassar vi vår arbetsgrupp för dina specifika krav och mål samtidigt som vi säkerställer att din webbplats är i linje med din varumärkesidentitet. Solberg har gedigen erfarenhet av att strukturera, designa, skapa innehåll och projektleda utveckling av webbplatser.  Vi samarbetar med era eller våra egna utvecklingspartners. Våra partners är i sin tur experter på sina respektive plattformar – exempelvis Umbraco, Wordpress och EpiServer/Optimizely.

Vårt erbjudande inkluderar en effektiv digital strategi i linje med ditt varumärkes budskap och en optimal struktur. Vi tar också hand om innehåll, design och användarupplevelse för att säkerställa att din webbplats är så effektiv som möjligt, och stärker er varumärkesnärvaro. Vi hjälper dig också med val av CMS, hosting-lösningar, tredjepartsleverantörer samt teknisk utveckling och implementering.

Fullservice-engagemang efter leverans

Vårt partnerskap med dig slutar inte efter webbplatsens lansering. Vi erbjuder kontinuerligt stöd och utveckling för att se till att din webbplats förblir relevant och uppfyller de senaste kraven på både innehåll och teknik, allt med fokus på att stärka och skydda ditt varumärke.

Vanliga frågor om corporatewebbplatser

En corporatewebbplats är en webbplats som skapats och underhålls av ett företag, organisation eller företag för att presentera sig själva online.

Innehållet i en corporatewebbplats varierar beroende på organisationens mål och bransch, men det finns några vanliga funktioner och syften som dessa webbplatser tjänar:

  1. Företagspresentation: En corporatewebbplats fungerar ofta som ett digitalt visitkort för företaget. Den ger grundläggande information om företaget, inklusive dess historia, mission, vision och värderingar.

  2. Produkt- och tjänsteinformation: Många företag använder sin corporatewebbplats för att övergripande presentera sina produkter eller tjänster – med länkar till sin marknadsriktade webbplats.

  3. Kommunikation: Webbplatsen kan användas som ett sätt att kommunicera med kunder, investerare, anställda och andra intressenter. Den kan innehålla kontaktinformation, pressmeddelanden, bloggar eller nyhetssektioner.

  4. Rekrytering: Många företag använder sina webbplatser för att locka potentiella medarbetare. De kan publicera lediga jobb, information om företagskulturen och möjligheter för karriärutveckling.

  5. Varumärkesbyggande: En corporatewebbplats kan användas för att stärka företagets varumärke och skapa en positiv uppfattning om företaget bland besökare.

Corporatewebbplatser kan variera i storlek och komplexitet, från enkla webbsidor till omfattande webbportaler. De är ett viktigt verktyg för företag att interagera med sina kunder och intressenter online och kan spela en central roll i deras digitala närvaro och affärsstrategi.

Corporatewebbplats:

Fokus:
En corporatewebbplats eller företagswebbplats fokuserar främst på att tillhandahålla information om företaget självt. Den fungerar som en digital representation av organisationen och visar dess historia, uppdrag, värderingar, ledningsteam och övergripande identitet.

Målgrupp: Målgruppen för en företagswebbplats inkluderar olika intressenter såsom kunder, investerare, jobbsökande, samarbetspartners och allmänheten.

Innehåll: Företagswebbplatser innehåller vanligtvis innehåll som företagsprofiler, årsrapporter, information om företagets hållbarhetsarbete, pressmeddelanden, nyhetsuppdateringar, pressmeddelanden, information om investerarrelationer och detaljer om företagets historia och kultur.

Mål: De främsta målen med en är att etablera trovärdighet, bygga förtroende och erbjuda öppenhet om företagets verksamhet och värderingar.

Marknadsföringswebbplats

Fokus: En marknadsföringswebbplats är främst utformad för att främja ett företags produkter eller tjänster. Dess huvudsyfte är att attrahera och engagera potentiella kunder samt driva försäljning eller konverteringar.

Målgrupp: Den primära målgruppen för en marknadsföringswebbplats består av potentiella kunder som är intresserade av företagets erbjudanden.

Innehåll: Marknadsföringswebbplatser inkluderar vanligtvis beskrivningar av produkter eller tjänster, prisinformation, kundreferenser, fallstudier och uppmaningar till handling (CTA) för att uppmuntra besökare att ta specifika åtgärder, som att göra ett köp eller begära mer information.

Mål: De främsta målen med en marknadsföringswebbplats är att generera leads, öka försäljningen och konvertera webbplatsbesökare till kunder. Den använder ofta digitala marknadsföringsstrategier som SEO, innehållsmarknadsföring och betald annonsering för att attrahera och behålla besökare.

Sammanfattningsvis, en företagswebbplats fokuserar mer på att tillhandahålla information om företaget självt och riktar sig till en bredare målgrupp av intressenter, medan en marknadsföringswebbplats är främst inriktad på att främja och sälja produkter eller tjänster till potentiella kunder. Vissa företag kan integrera element från båda typerna av webbplatser för att skapa en sammanhängande onlinenärvaro som tjänar flera ändamål.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke