Webbplatspolicy

Webbplatspolicyn avser denna webbplats som ägs av Solberg Kommunikation AB (Solberg)

Solberg tar integritet på största allvar, och vi värnar därför integritetsskyddet när vi bygger och driver vår webbplats och vi strävar efter att efterleva tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar. Denna webbplatspolicy beskriver bland annat vilken information som vi får samla in och hur vi får använda den. 

Datainsamling

Solberg samlar inte in information som kan härledas till dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via vår webbplats, såvida du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande till detta. Om du inte vill att vi samlar in din personliga information, ber vi dig att inte skicka den till oss.

För att kunna svara på dina frågor kan vi emellertid behöva be dig om personlig information såsom ditt namn, arbetsgivare/företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder oss av denna information för att svara på dina frågor, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon för att på så sätt kunna svara på din fråga.

Solberg samlar dock in begränsad information som inte är personligt identifierbar som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker vår webbplats. Denna information i loggfilen inkluderar din IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tidpunkt för din förfrågan samt en eller flera cookies som kan användas för att unikt identifiera din webbläsare. Vi använder oss av denna information för att bättre kunna förstå surfbeteendet hos våra webbplatsanvändare för att över tid kunna ge våra besökare en bättre upplevelse av vår webbplats eller för att kunna förbättra våra erbjudanden. Vi rekommenderar att du läser informationen på vår webbplats om hur vi använder oss av cookies.

Informationssäkerhet

Vi begränsar åtkomsten till din personligt identifierbara information till Solbergs anställda som behöver ha kännedom om denna för att kunna svara på din fråga eller för att tillhandahålla våra tjänster.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.

Solberg är ensam ägare till information som samlas in via webbplatsen. Vi kommer inte att sälja denna information till andra.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära att ofullständig, felaktig, onödig eller inaktuell personlig information uppdateras. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”).

Du har rätt att avbryta prenumeration på utskick, nyhetsbrev etc samt att begära att vi upphör att bearbeta din personliga information i detta syfte.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, se Solbergs integritetspolicy.

Lagring av data

Vi lagrar personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för det specifika syftet för vilket det samlades in eller enligt lag. Om data lagras felaktigt, var snäll och låt oss få veta det. Vi kommer då att korrigera det.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, se Solbergs integritetspolicy.

Vem är personuppgiftsansvarig för din personliga information? 

Solberg Kommunikation, Sankt Eriksgatan 6, Göteborg.

Innehåll

Trots att vi har tagit rimlig omsorg vid upprättandet av denna webbplats är vi inte ansvariga för några åtgärder som vidtas av någon person eller organisation, baserade på den information som tillhandahålls via denna sajt. Ingenting på denna webbplats kan åberopas som grund för beslut eller åtgärder.

Immateriella 

Den immateriella äganderätten på denna webbplats och i det material som publiceras på det, inklusive men utan begränsning, i alla dokument, filer, text, bilder, ljudfiler, videofiler, flashtutorials, grafik, enheter och kod ägs av Solberg.

Ändringar av policyn

Solberg kan från tid till annan göra ändringar i denna webbplatspolicy. Vi rekommenderar att användarna återbesöker denna webbplatspolicy för att få veta ändringar.

Kontakt 

För frågor angående behandling eller lagring av dina personuppgifter, för ytterligare information eller synpunkter, gdpr@solberg.se.

Uppdaterad: 28 maj 2018.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält