… genom en strategi som lyfter potentialen i den europeiska energiomställningen.

Tre personer tittar tillsammans på ett värmepumpssystem

Sedan augusti 2021 har Solberg och Energy Save samarbetat för att utveckla företagets kommunikation – framför allt för den som vänder sig till kapitalmarknaden.

ES Energy Save tillverkar värmepumpssystem som är mycket kostnadseffektiva i jämförelse med konkurrerande alternativ. Företaget grundades 2009, är sedan 2020 noterat på Spotlight och är väl positionerat för att bidra i energiomställningen i Europa.

Tillsammans tog vi fram en kommunikationsstrategi för att tillhandahålla kapitalmarknaden med korrekt och relevant information för att möjliggöra en skälig aktievärdering. Syftet med strategin var även att öka intresset för Energy Save som bolag, inte minst ur ett miljö- och klimatperspektiv. Kommunikationen ska genom dialog och goda relationer med kapitalmarknadens aktörer leda till ett högt förtroende för bolagets verksamhet, styrelse och ledning. Solberg stöttar Energy Save i arbetet med årsredovisning och delårsrapporter i form av struktur och innehåll samt filmad intervju med vd och CFO.

Ett resultat av strategin har blivit ett högt betyg för företagets IR-kommunikation. Under samma period har aktiekursen, tack vare en gynnsam försäljningsutveckling, ökat kraftigt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR