Formica Capital

Visa och förklara impact

Formica Capital är ett Göteborgsbaserat familjeägt investmentbolag med drygt 5 miljarder kronor under förvaltning. Investeringsfilosofin är att vara en aktiv och engagerad ägare och att driva på bolagen att både ta sitt hållbarhetsansvar och att identifiera och fånga de affärsmöjligheter som kommer av omställningen till ett hållbart samhälle.

Omslag till Formica Impact and Responsibility Report 2022
Sida 5 i Formica Impact and Responsibility Report 2022
Sida 8 i Formica Impact and Responsibility Report 2022
Sida 18 i Formica Impact and Responsibility Report 2022
Sida 31 i Formica Impact and Responsibility Report 2022

Genom att leverera hållbara lösningar bidrar bolagen och Formica som aktiv ägare till ett mer hållbart samhälle. Solberg har tillsammans med Formica tagit fram en Impact & Responsibility Report. Impact, vilken positiv påverkan har portföljbolagens produkter och tjänster bidragit till? Responsibility, hur hanterar bolagen de hållbarhetsrelaterade riskerna som finns i deras verksamheter?

Rapporten syftar dels till att rapportera de framsteg som Formica och bolagen har gjort, dels till att förklara Formicas investeringsprocess och hur de jobbar tillsammans med bolagen som ägare. Målet är både transparens och att skapa förståelse för Formicas ansats som investerare och ägare.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult