Frauenthal Gnotec

Med fokus på komponenterna

… genom AI-genererade illustrationer.

AI-genererad personbil kör förbi en sjö
AI-genererad lastbild i stadsmiljö

Frauenthal Gnotec Group är en ledande internationell tillverkare av metallkomponenter till fordonsindustrin med över sjuttio års erfarenhet. Tillsammans med Frauenthal Gnotec skapade Solberg två i grunden AI-genererade visualiseringar/illustrationer av fordon som sedan vidareutvecklats med olika programvaror. Illustrationerna ska bland annat användas på bolagets webb.

Uppdraget bestod av att med hjälp av AI och manuell bildbehandling skapa två verklighetstrogna illustrationer av en bil och en lastbil med bakgrundsmiljö.

Målbilden var att skapa stilrena, moderna och mer verklighetstrogna illustrationer med en känsla av transparens i fordonen samt addera rörelse i en miljö. För bilen var önskemålet att den skulle vara eldriven och befinna sig i en vacker naturmiljö, gärna med sjö och skog. Lastbilen skulle också vara eldriven, men befinna sig i en stadsmiljö med grönska och folkrörelse.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anna Larsson, Creative Director på Solberg

Anna Larsson

Creative Director