... genom förnyad strategi för PR och IR-kommunikation 

Flicka leder sin cykel på promenad med sin pappa

Götenehus Group är en koncern som framför allt förknippas med småhusförsäljning. Koncernen har 90 års erfarenhet av villor och fritidshus genom dotterbolaget Götenehus – men gruppen är i allt högre grad verksamt inom bostadsutveckling och fastighetsutveckling. 

Bolaget vill bli tydligare i sin kommunikation mot kapitalmarknaden med fokus på investerarkollektivet och då särskilt kring budskap som är knutna till bolagets hållbarhetsarbete. Tillsammans med Götenehus Group har Solberg arbetat fram en strategi för PR och IR-kommunikation. Arbetet har genomförts genom intervjuer med analytiker, representanter för företagets ledning samt styrelse och ägare. Dessa intervjuer kompletterades med en konkurrent- och omvärldsanalys och gicks igenom under en workshop. 

Strategin omfattar till exempel budskap, investment case och kanalval, och har legat till grund för utveckling av hållbarhetsarbetet, löpande kommunikationsstöd och delårsrapportering.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke