ICA Fastigheter

Framåtblickande hållbarhetsrapportering

... genom exempel på hur bolaget varje dag gör livet lite enklare.

Collage med omslag och sidor från ICA Fastigheter Hallbarhetsredovisning 2021

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel och företagets övergripande uppgift är att säkra ICA Gruppens behov av rätt lokaler på rätt platser. Bolaget är en långsiktig samhällsbyggare vars affärsidé är att äga, utveckla och förvalta socialt trygga och hållbara platser där människor bor, lever och verkar.

Solberg och ICA Gruppen har samarbetat under många år, och när ICA Fastigheter ville ta fram bolagets första hållbarhetsrapport var det Solberg som fick förtroendet att ta fram såväl hållbarhetsplattform som själva rapporten. Hållbarhetsplattformen togs fram efter att Solberg genomfört intressentintervjuer, och tillsammans med ICA Fastigheter tagit fram väsentlighetsanalys, definierat nyckeltal och risker utifrån verksamhetens påverkan.

Ett av målen med hållbarhetsrapporten var att samlat börja kommunicera kring ICA Fastigheters hållbarhetsarbete. Rapporten skulle vara strukturerad med hög kvalitet i nivå med branschkollegor då rapporten både är viktig ur ett internt och externt perspektiv.

ICA Fastigheters hållbarhetsrapport utgår ifrån följande initiativ och ramverk: GRI Standards, FN:s globala mål, UN Global Compact, EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter samt en presentation av bolaget påbörjade TCFD-arbete.

Resultatet blev en hållbarhetsrapport som, tack vare case och notiser från verksamheten, uppfattas såväl personlig och konkret som koncis och strikt – men inte tråkig.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner