ICA Gruppen

Års- och hållbarhetsredovisning med ”scrollytelling” online

ICA Gruppen valde 2022 att lyfta ut verksamhetsbeskrivningen ur årsredovisningen och istället presentera denna i en separat onlineversion. Årsöversikten online är alltså inte en kortversion av Årsredovisningen utan står helt på egna ben.  

Exempel från ICA Gruppen årsöversikt online 2022
Omslag till ICA Gruppen årsöversikt 2022
Sida 3 i ICA Gruppen årsredovisning 2022

Utgångspunkten har varit att läsaren snabbt ska kunna ta till sig storyn genom att scrolla och där kombinationen av indragande rubriker, korta texter, bilder och rörligt material bidrar till att göra innehållet intressant och enkelt att ta till sig.  

Läsaren får en snabb överblick över de viktiga frågor och trender som påverkat ICA Gruppen och branschen under året. Områden som varit i fokus för koncernen presenteras pedagogiskt och kortfattat, och möjlighet till fördjupning är bara ett klick bort. 

I den formella årsredovisningen, som även innehåller en omfattande och välstrukturerad hållbarhetsredovisning, ligger fokus på avrapportering. Med god struktur, pedagogiska grepp och ett väl avvägt innehåll förpackat på ett lättillgängligt sätt, blir årsredovisning enkel att ta till sig för mottagaren. 

ICA Gruppen inledde 2023 med ett Vd-byte. I ICA Gruppens årsredovisning samspelar avgående och tillträdande Vd på ett fint sätt. I onlineversionen presenterar den nya Vd:n sina tankar om koncernens strategi och fokusområden framåt. 

Långsiktigt samarbete 

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras rapportering sedan 2012 och har ett helhetsåtagande som omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning design och produktion av såväl pdf som onlineversion. 

RESULTAT

Årsredovisningen 2022 möter målgrupperna på ett nytt sätt och skapar värde och god användbarhet för såväl externa som interna intressenter. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner