Invisio

Tydliggöra den stora potentialen i verksamhet och marknad

INVISIO utvecklar och marknadsför avancerade kommunikationssystem som hjälper yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att arbeta säkrare och effektivare, samtidigt som deras hörsel skyddas. Systemen och produkterna marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. 

Omslag till Invisio årsredovisning 2022
Sida 2 och 3 i Invisio årsredovisning 2022
Sida 20 och 21 i Invisio årsredovisning 2022
Sida 34 och 35 i Invisio årsredovisning 2022

Bolaget har huvudkontor i Köpenhamn och försäljningsorganisationer i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand. INVISIO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och återfinns i Mid Cap-segmentet.  

Solberg har arbetat tillsammans med INVISIO sedan 2020 med projekt inom finansiell rapportering, investor relations och hållbarhetskommunikation. Uppdragen omfattar rådgivning, copy, projektstyrning, design och produktion.  

Målet med IR-kommunikationen är att skapa förståelse för verksamhet och marknad – och förtroende för strategin framåt. Fokus i kommunikationen har under senare år legat på att förklara dels potentialen i marknaden, dels INVISIOS strategi och utfallet av de senaste åren stora satsningar inom erbjudande och organisation. 

Läs mer i INVISIOs årsredovisning. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult