Orexo

Rörlig presentation av ny teknologi

... genom idé och kreativt arbete som del av en flerkanalslansering.

Orexo utvecklar och kommersialiserar läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar.

Under hösten 2021 lanserade Orexo amorphOX™ -­ en ny och mångsidig plattform för läkemedelsformulering. Plattformen bygger på en innovativ pulverbaserad teknologi, som är mycket snabblöslig, stabil och fungerar med olika aktiva substanser, beredningsformer och administrationsvägar. Kombinationen med snabbt upptag och hög stabilitet och lång hållbarhet är unik bland läkemedel som bygger på en amorf struktur. Idag använder Orexo teknologin i tre utvecklingsprojekt och amorphOX™ kommer även vara ryggraden i andra framtida läkemedel.

Tillsammans med Orexo stod Solberg för storyboard, copywriting och illustrationer för film i samband med flerkanalslanseringen av amorphOX™.

Se filmen på Orexos webbplats (längst ner på sidan).

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner