Qlosr Group

Förmedlar bolagets erbjudande

… genom ny webbplatsstruktur och copy.

Startsida på qlosr.se
Undersida på qlosr.se
Undersida på qlosr.se
Undersida på qlosr.se
Undersida på qlosr.se

Företaget Qlosr erbjuder paketerade prenumerationstjänster som ger företag, skolor och offentlig sektor säkra och kostnadseffektiva IT-lösningar. Företagets verksamhet har expanderat kraftigt, såväl genom förvärv som genom organisk tillväxt. Qlosr har tagit fram en strategi för bolagets marknads- och IR-kommunikation med fokus på marknadskommunikationen.

Under detta arbete konstaterade bolaget ett behov av att uppdatera marknadskommunikationen på qlosr.se eftersom innehållet, på grund av företagets snabba transformation, inte längre speglade Qlosrs marknadserbjudande. Webbplatsens innehåll harmonierade inte med hur företaget i övrigt beskrev sin verksamhet.

Tillsammans med Qlosr, och baserat på de budskap som har formulerats i kommunikationsstrategin, skapade vi en ny struktur och innehåll på qlosr.se som tydligare beskriver det värde som Qlosr bidrar med till kunderna: värdet i relationen, affärsmodellen, leveransen och den ständiga utvecklingen. Alla med korta och kärnfulla USP:ar för respektive värdekategori.

De olika affärsområdena (företag, friskolekoncerner och offentliga sektorn) fick nya beskrivande texter utifrån affärsområdenas olika logik med länkar till nya sidor på tjänstenivå.

Arbetet implementerades först i den befintliga webbplatsen gjord i Wordpress – och slutfördes i den nya plattformen som bygger på Solbergs startpaket för corpwebbar.

RESULTAT

Resultatet är en mer lättnavigerad webbplats som tydligt beskriver Qlosrs erbjudande och arbetssätt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke