SKF

Global lansering av nya klimatmål

... genom en framtagen kommunikationsstrategi som förmedlar SKF:s klimatmål till omvärlden.

Inspirerande kampanj från SKF på sociala medier
Moodboard för kampanjen Decarbonizing in progress för SKF
Information om Decarbonizing in progress på skf.com
Inspirerande posters från SKF på väggen i kontor

Med ambitiösa men realistiska klimatmål vill SKF beskriva företagets väg till att nå Net zero greenhouse gas emissions senast 2050. SKF har arbetat aktivt med klimat- och andra hållbarhetsfrågor sedan många år och under begreppet Decarbonizing in progress berättar om hur de kommer att nå sitt mål: att hela värdekedjan, från råmaterial till levererad produkt, ska bli Net zero.

Tillsammans med SKF har Solberg tagit fram strategi, aktivitetsplan och content som till exempel en kampanjsida på SKF.com, inlägg för sociala medier, kampanjfilmer och posters som sitter uppe på kontor och i fabriker världen över.

RESULTAT

Tydligt och enhetlig kommunikation som via olika kanaler informerar om och ökar engagemanget för SKF:s klimatmål bland såväl medarbetare som andra intressenter.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Jeanette Gustafsson, Senior Consultant and PR Advisor på Solberg

Jeanette Gustafsson

Seniorkonsult och rådgivare PR