Surgical Science

Ökad samhörighet i snabbt växande bolag

... genom core values som medarbetarna själva har definierat.

Omslag till Surgical Science Book of Values

Surgical Science är ett utbildningsföretag med en simuleringsteknik som gör att kirurger kan öva operationer i en virtuell miljö. Företaget har de senaste åren genomfört en rad förvärv vilket gjort att antalet medarbetare har ökat från ett sextiotal till drygt 200. Surgical Science saknade en fastslagen värdegrund, vilket man ville ta fram som stöd för företagets medarbetare runt om i världen.

Tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av medarbetare från tre kontinenter, hjälpte Solberg till med att ta fram värdeorden. Solberg ledde två workshops över Zoom där den första ägnades åt att identifiera ord och värderingar som deltagarna förknippar med företaget. Den andra handlade dels om att sammanfatta värderingarna i olika teman, dels om att samla in berättelser och beskrivningar vad dessa teman betyder för medarbetare i arbetet.

Därefter bearbetade Solberg dessa teman och tog fram ett förslag till värdeord som företagets globala ledningsgrupp sedan antog. Solberg designade företagets Code of conduct där värdeorden ingår, och tog fram ett förslag på hur värdeorden skulle kunna lanseras i organisationen.

Arbetet gav en ökad förståelse om de likheter och utmaningar som finns i företagets olika delar, och resulterade i en Book of values där värderingarna definieras med medarbetarnas egna ord.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke