Volvokoncernen

Berättar historien om den fossilfria omställningen …

i en års- och hållbarhetsredovisning som tydliggör Volvokoncernens arbete mot att driva socialt, miljömässigt och ekonomiskt välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar.

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2021 befäster bolagets transformativa arbete mot ökad elektrifiering genom en rad exempel från det gångna året. Det handlar om ett ökat utbud av eldrivna fordon och maskiner, om bränslebesparande motorer och om egna initiativ och koalitioner för att främja tekniska framsteg inom fordonsindustrin. De många exemplen från verksamhetsåret bidrar med legitimitet till Volvokoncernens strävan och vision om att bli 100 % mer säkra, 100 % fossilfria och 100 % mer produktiva.

Solberg har varit en partner i framtagandet av Volvokoncernens årsredovisning sedan 1968 och medverkar i hela processen från kommunikationsstrategi, koncept och design till produktion och distribution.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 går att läsa här.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR