Beredd på kommande lagkrav på hållbarhetsrapporten?

Vet ni hur er hållbarhetsrapportering står sig inför det kommande EU-lagkravet? 

Vi får ofta frågor om CSRD, och vet att det upplevs som ganska krångligt. Vi erbjuder just nu  därför en kostnadsfri genomgång av CSRD.

Efter genomgången kommer ni att ha en övergripande förståelse för det kommande lagkravet CSRD och hur det påverkar er, bland annat vad som måste finnas på plats i enlighet med ESRS för att ni ska säkerställa lagefterlevnad men även nå maximal affärsnytta.

Verkar detta intressant för dig? Boka din genomgång här senast den 20 december!

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.