Beredd på kommande lagkrav på hållbarhetsrapporten?

Vet ni hur er hållbarhetsrapportering står sig inför det kommande EU-lagkravet? 

Vi får ofta frågor om CSRD, och vet att det upplevs som ganska krångligt. Vi erbjuder just nu  därför en kostnadsfri genomgång av CSRD.

Efter genomgången kommer ni att ha en övergripande förståelse för det kommande lagkravet CSRD och hur det påverkar er, bland annat vad som måste finnas på plats i enlighet med ESRS för att ni ska säkerställa lagefterlevnad men även nå maximal affärsnytta.

Verkar detta intressant för dig? Boka din genomgång här senast den 20 december!

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.