Fullsatt under årets Solberg Insights

80 årsredovisningar låg bakom den trendspaning som presenterades på Solberg Insights i maj. Andreas Johansson, skribent och rådgivare på Solberg, förpackade analysen och gav goda exempel inom struktur, affärsmodell och värdekedja samt risker och möjligheter. Superviktiga områden att ha koll på under förberedelserna inför CSRD-rapporteringen!

Årets Solberg Insights arrangerades såväl i Stockholm som i Göteborg och på programmet stod dels en trendspaning, dels ett panelsamtal om förberedelser inför CSRD-rapportering och ESRS.

I panelerna deltog Anna Viefhues, Director ESG Reporting på SSAB, Fredric Nyström, Chef hållbarhet och ägarstyrning på Tredje AP-fonden, Lena Wange, IR & Communications Director på Orexo, Jonas André, Director Corporate Responsibility på Volvo Group, Sandra Roos, Hållbarhetsdirektör på Kappahl och Ulrika Danielsson, Kommunikation
och ägarfrågor på Andra AP-fonden.

Panelen gav värdefull input kring processen och delade med sig av tips till publiken:

  • Involvera fler på företaget i processen så blir processen att beskriva verksamheten (och identifiera data) enklare
  • Prata med andra bolag i liknande bransch som befinner sig i samma position – eller har kommit längre – för att få inspiration kring innehåll, struktur och process
  • Ta hjälp av externa experter och utbilda organisationen, inte minst styrelse och ledning
  • Börja i god tid – det kommer att behövas
  • Lägg upp en plan för att utveckla rapporteringen över tid – allt går inte att åstadkomma första året
  • Gör inte rapporteringen till en fråga endast om compliance – utan se det som ett verktyg för att utveckla ert värdeskapande. Det finns många intressenter som verkligen vill ta del av er hållbarhetsinformation – inte minst de som kommer att värdera informationen inför investeringsbeslut.

Trendspaningen

De rapporter som Solberg har granskat bestod av de största bolagen på Stockholmsbörsens large cap respektive mid cap.

Vill du veta mer om trendspaningen – eller om de goda exempel som lyftes från rapporterna – blir vi glada om du hör av dig så kan vi boka upp ett möte om rapportering med särskilt fokus på CSRD.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.