Tre tips för bättre delårsrapportering!

Med nära 1 000 börsnoterade bolag i Sverige råder det hård konkurrens om investerarnas uppmärksamhet. Kommunikationen behöver därför inte bara vara trovärdig och korrekt utan också tydlig och intresseväckande. Många bolag på börsen upplever sig ofta missförstådda och att dess potential inte uppmärksammas. Dessutom upplevs den lagstadgade rapporteringen och processen med att ta fram en delårsrapport ofta som omfattande och stressig.

Här är tre tips på hur delårsrapporteringen kan utvecklas, både avseende process och innehåll. Vi träffas gärna i ett möte för att ge mer specifika råd om hur just er rapportering kan förbättras. Boka här!

1. Var konsekvent med rapportens struktur och uppbyggnad

Lägg resurser på att ta fram en effektiv rapportmall i ett lämpligt format, med tydlig disposition och relevant information för bolagets prioriterade intressenter. Uppdatera informationen för varje kvartal, men bibehåll samma övergripande struktur så att läsaren känner igen sig och kan jämföra med tidigare rapporter. En konsekvent struktur skapar även effektivitet i produktionsprocessen.

2. Arbeta med tydliga budskap

Skippa omslaget och använd rapportens inledande sida och vd-ordet för att nå ut med era budskap,  samtidigt som ni bjuder in till fördjupning längre bak i rapporten. Rubriker och texter behöver vara informativa men lättlästa. Less is more!

3. Rapportera med framåtperspektiv

Delårsrapporten är i första hand avrapporterade och ska ge marknaden förståelse för bolagets nuvarande position och utvecklingen över det senaste kvartalet/perioden. Missa dock inte chansen att ge ett framtidsperspektiv! Till exempel genom att påvisa trend genom rullande 12 månaders utveckling, eller genom att i vd-ordet lyfta strategiska fokusområden och roadmap-uppfyllelse.

Andra tips

  • Bedriv en aktiv intressentdialog kring rapporteringen.
  • Använd rapportens innehåll i andra kanaler och för bolagets PR.  Har ni provat att filma vd-ordet till exempel?

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.